POZNAJ RZESZÓW

      Miejsce: Pomnik - Głaz Pamięci Żydom” (41)