Rotunda Zamojska

Okręg Lublin
Rotunda Zamojska; widok od południa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rotunda_Zamojska#/media/File:Zamosc-Rotunda_Zamojska.jpg

Niemcy urządzili tutaj pierwotnie miejsce zbiórki dla wywożonej i aresztowanej ludności cywilnej, natomiast po 1943 roku stworzyli miejsce egzekucji.
Szacuje się, że od maja 1940 do lipca 1944 roku przez Rotundę Zamojską przeszło ponad 50 000 osób, z których zostało rozstrzelanych lub powieszonych od 6 do 8 tysięcy osób.
W lipcu 1944 r. , kilka dni przed zajęciem Zamościa przez oddziały Armii Czerwonej, Niemcy rozstrzeliwali co piątego więźnia.
Ostatnią egzekucję w Rotundzie Zamojskiej Niemcy przeprowadzili 21 lipca 1944 roku. Gdy po zakończeniu okupacji niemieckiej zamościanie weszli na teren fortyfikacji, zobaczyli częściowo spalone ciała pomordowanych.
Po zakończeniu wojny na terenie Rotundy Zamojskiej utworzono miejsce pamięci poświęcone ofiarom bestialskich mordów. Znajduje się tutaj Muzeum Martyrologii Zamojszczyzny wraz z cmentarzem, na którym znajdują się groby żołnierzy Armii Krajowej, Armii Czerwonej, grup partyzanckich oraz ludności cywilnej.
Źródło: https://meteor-turystyka.pl/miejsce/rotunda-w-zamosciu

Cegiełki w Celi Więźniów Politycznych

Na cegiełkach umieszczone są m.in. nazwiska: http://www.zamosciopedia.pl/index.php/ro-rr/item/3537-rotunda-mauzoleum-martyrologii-zamojszczyzny

Zdjęcia i film

Okręg Lublin
Grób żołnierza Armii Krajowej Wacława Węcławika, uczestniczącego w odbiciu więźniów
cmentarz wojenny w Rotundzie Zamojskiej

Film o Rotundzie

Dodatkowe informacje

  1. https://meteor-turystyka.pl/miejsce/rotunda-w-zamosciu
  2. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:W%C4%99c%C5%82awik_Wac%C5%82aw_AK._Cmentarz_na_Rotundzie_Zamojskiej.jpg
  3. https://sztetl.org.pl/pl/miejscowosci/z/17-zamosc/116-miejsca-martyrologii/53038-rotunda-niemieckie-wiezienie-sledcze-1940-1944