Pomnik pamięci gen. Bolesława Roi

lokalizacja:   Legionowo, Bukowiec, ul. gen. Bolesława Roi. (Szlak niebieski, punkt 13)

Pytania testowe

Kościol Garnizonowy

Pamiątkowy głaz z tablicą, poświęcony gen. Bolesławowi Roi (1876–1940), który był „ojcem chrzestnym” nadania nazwy „Legionowo” naszemu miastu.
Pomnik powstał z inicjatywy dh. Józefa Zdunowskiego ze środowiska ŚZŻAK w Legionowie. Fundatorem znaku pamięci był Urząd Miasta Legionowo i mieszkańcy Legionowa.
Na betonowym postumencie umieszczony jest głaz z jasnego granitu. Na nim umieszczona jest czarna, granitowa tablica z dedykacją:
GENERAŁ BOLESŁAW ROJA
1876 – 1944
DZIAŁACZ NIEPODLEGŁOŚCIOWY
OFICER LEGIONÓW POLSKICH
I WOJSKA POLSKIEGO
INICJATOR NADANIA NASZEJ MIEJSCOWOŚCI W 1919 ROKU NAZWY
LEGIONOWO
MIESZKAŃCY LEGIONOWA 4 IX 2006
Odsłonięcie miejsca pamięci nastąpiło 4 września 2006 r.
15 stycznia 1919 r. generał Stanisław Szeptycki, Szef Sztabu Generalnego WP wydał rozkaz nr 19, którego następstwa były niezwykle brzemienne dla koszar w Jabłonnie. Czytamy w nim m.in.: Naczelny Wódz Wojska Polskiego pismem z dnia 4.1.1919, chcąc wynagrodzić zasługi Legjonów Polskich (...) i utrwalić tradycję ich bojów i ofiarnej pracy w warunkach najcięższych, ustanowił, by pułki te w Armii polskiej swą dawną nazwę „Pułków Legjonowych” zachowały (...) Dla utrzymania tradycji należy o ile możności zatrzymać dawne przydziały pułkowe oficerów i żołnierzy (...)
W tym samym rozkazie został powołany w koszarach w Jabłonnie Inspektorat Piechoty Legionów. Jego dowódcą mianowano 15 stycznia 1919 r. generała Bolesława Roję. Zadaniem inspektoratu było organizowanie pułków legionowych i uzupełnianie ich za-równo dawnymi legionistami, jak i nowymi żołnierzami. W koszarach powstawały więc najbardziej elitarne jednostki przyszłej armii polskiej.
Szczególna atmosfera miejsca, wspomnienia dawnych działań wojennych i zgromadzenie w jednym garnizonie wielu daw-nych legionistów, zadecydowało o nadaniu koszarom w Jabłonnie nazwy Legionowo. W ten sposób gen. Roja upamiętnił czyn zbrojny Legionów Polskich istniejących w latach 1914–1917.