Komitet Obywatelski Solidarność

lokalizacja: Legionowo, Al. 3 Maja 28 (Szlak zielony, punkt 3)

Pytania testowe

Kościol Garnizonowy
Siedziba Komitetu Obywatelskiego „Solidarności” w Legionowie w 1989
ul. Norwida 2a

Komitet Obywatelski „Solidarność” (najpierw Komitet Obywatelski przy Lechu Wałęsie) – półlegalna organizacja zawiązana 18grudnia 1988 r. Po zakończeniu obrad Okrągłego Stołu i zatwierdzeniu decyzji o wyborach parlamentarnych na 4 czerwca 1989 r. komitet przekształcił się w spontaniczny ogólnopolski ruch zwolenników zmian ustrojowych w Polsce. Jako główne zadanie komitet przyjął przygotowanie społeczeństwa do wyborów przez odpowiednie przedstawienie niezależnych od władz komunistycznych kandydatów na posłów i senatorów, przygotowanie mężów zaufania i członków komisji wyborczych oraz poinstruowanie wyborców, jak prawidłowo oddać ważny głos.
Komitet Obywatelski „Solidarności” w Legionowie powołany został z inicjatywy kilkunastu mieszkańców naszego miasta 16 kwietnia 1989 r. Jednym z celów, jakie Komitet postawił sobie na zebraniu założycielskim, było sprawne przygotowanie i przeprowadzenie na terenie Legionowa wyborów do Sejmu X kadencji oraz do wznawiającej po latach pracę wyższej izby parlamentu – Senatu na rzecz kandydatów wysuniętych przez Lecha Wałęsę.
Na czas przygotowań do wyborów Komitet miał swoją siedzibę przy ulicy Norwida 2a. Później komitet wynajął lokal przy ul. 3 Maja 28. (Obecnie, po przebudowie, budynek jest siedzibą Ośrodka Pomocy Społecznej).
Jak podawało „Nasze Legionowo” z 1989 r.:
Pierwszym etapem kampanii wyborczej było zbieranie podpisów dla poparcia kandydatów „Solidarności” oraz gromadzenie funduszy poprzez sprzedaż cegiełek wyborczych. Korzystaliśmy tu z gościnności księdza proboszcza parafii św. Jana Kantego („na górce”), który udostępnił nam miejsce przy kościele, gdzie po niedzielnych mszach zbieraliśmy podpisy.
Podpisy zbierano także w kościele przy ulicy Okrzei, w kościele w Józefowie jak również w siedzibie Komitetu Obywatelskiego. Akcja zbierania podpisów. zajęła nam dwa tygodnie. Zebrane równolegle pieniądze przeznaczyliśmy na opłacanie czynszu za wynajęcie lokalu, na druk plakatów, prowadzenie akcji informacyjnej.

Na czele komitetu stanął Andrzej Kicman, późniejszy prezydent Legionowa. Praca terenowych Komitetów Obywatelskich „Solidarność” była tak skuteczna, że spośród 261 mandatów w obu izbach parlamentu dostępnych Komitetowi po „Okrągłym Stole”, aż 260 kandydatów KO „S” wygrało w swych okręgach wybory.
Kościol Garnizonowy
Fragment „Nasze Legionowo”, 1989–8(11)