Tablica pamięci uczniów-harcerzy poległych w latach 1939–1945

lokalizacja: Legionowo, ul. Władysława Broniewskiego 7 (Szlak zielony, punkt 4)

Pytania testowe

Kościol Garnizonowy

Płyta granitowa wmurowana w ścianę budynku upamiętnia nazwiska uczniów byłej Szkoły Powszechnej nr 3 w Legionowie, w tym harcerzy Szarych Szeregów, poległych w walce z Niemcami w latach 1939–45, w okresie okupacji i Powstania Warszawskiego. Znajduje się na niej 14 nazwisk harcerzy Szarych Szeregów oraz uczniów Szkoły Powszechnej nr 3.
W czasie II wojny światowej harcerze z legionowa pełnili służbę rozpoznawczą i sabotażową, podczas Powstania Warszawskiego brali udział w obronie punktu obserwacyjnego szosy Jabłonna- Zegrze, walcząc z dywizją pancerną "Herman Göring".
Fundatorem tablicy była społeczność Szkoły Podstawowej nr 3, kierowanej przez Tadeusza Wardenckiego, inicjatorem – Stanisław Feliszek. Tablicę odsłonięto w 1964 r.