Kościół parafialny parafii pw. św. Jana Kantego

lokalizacja: Legionowo, ul. ks. Józefa Schabowskiego 2 (Szlak zielony, punkt 8)

Pytania testowe

Kościol Garnizonowy

8 grudnia 1933 r. erygowano pierwszą legionowską parafię pw. św. Jana Kantego. Drewniany kościółek pw. Świętego Ducha został wybudowany w stylu podhalańskim wg projektu Stanisława Kmiecińskiego. Istniał do początku lat 80. XX w., tj. do czasu budowy na jego miejscu nowoczesnej, obszernej świątyni wg projektu Krzysztofa Chwaliboga. Parafia ta, jak i sam kościół, były zawsze ośrodkiem myśli i działań patriotycznych mieszkańców Legionowa. Tu odbyło się w 1937 r. poświęcenie sztandaru legionowskiego oddziału Związku Legionistów Polskich, tu w latach hitlerowskiej okupacji mieściła się kancelaria batalionu Armii Krajowej; a z parafialnej plebanii szli do obozów lub przed pluton egzekucyjny kolejni księża.
W czasach komunistycznego zniewolenia kościół ten był źródłem pociechy i nadziei, zaś w czasach „Solidarności” ośrodkiem wolnego słowa i pomocy potrzebującym.
Kościol Garnizonowy

W kościele tym znajdują się następujące upamiętnienia:

Tablica poświęcona harcerzom Szarych Szeregów

Kościol Garnizonowy

Z inicjatywą uczczenia pamięci kolegów wystąpił dh Eugeniusz Tarczyński. Tablicę ufundowali harcerze lat wojny Hufca „Rój-TOM”. Autorem projektu tablicy z ciemno-szarego granitu był mgr inż. arch. Bogusław Piątek. Prace kamieniarsko-montażowe wykonała firma pana Taracha z Henrykowa, a tekst wykuł w kamieniu mistrz kamieniarski z Otwocka.
Tablicę uroczyście poświęcił proboszcz miejscowej parafii ks. Józef Schabowski.
Aktu odsłonięcia dokonała w 1989 r. była nauczycielka i wychowawczyni wielu harcerzy Szarych Szeregów – Wanda Pilchtowa. W uroczystości wziął udział ppłk Edward Dietrich – ówczesny przewodniczący zarządu Środowiska Żołnierzy Armii Krajowej I Rejonu VII Obwodu „Obroża”, a warty honorowe przy tablicy zaciągnęli harcerze samodzielnej drużyny ZHP ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Wardenckiego w Legionowie.

Tablica poświęcona lekarzowi, majorowi WP, Franciszkowi Amałowiczowi ps. Tatar

Kościol Garnizonowy

Mjr Franciszek Michał Amałowicz ps. “Tatar” był organizatorem i dowódcą I Rejonu „Marianowo-Brzozów” VII Obwodu „Obroża” AK w Legionowie w latach 1940-42.
Tablica powstała z inicjatywy ppłk. Edwarda Dietricha. Fundatorami byli kombatanci i mieszkańcy terenów I Rejonu „Marianowo–Brzozów” AK, w szczególności z miasta Legionowo, gminy Warszawa – Białołęka i gminy Wieliszew. Autorem projektu tablicy był Andrzej Paszkowski, kombatant AK. Wykonana została w Zakładzie Kamieniarskim Zdzisława Taracha.
Honorowymi gośćmi uroczystości poświęcenia tablicy 11 listopada 1998 r. byli: ks. prałat Lucjan Szcześniak, proboszcz parafii pw. św. Jana Kantego i dziekan dekanatu legionowskiego; dowódca 1. Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej płk dypl. Włodzimierz Zieliński, senator RP Ligia Urniaż– Grabowska, wójt gminy Wieliszew Edward Trojanowski, prezydent miasta Legionowo Andrzej Kicman, burmistrz gminy Warszawa– Białołęka Jerzy Smoczyński; żołnierze AK: wiceprezes koła ŚZŻAK w Legionowie Andrzej Paszkowski, honorowy prezes okręgu Warszawa-Powiat ŚZŻAK Edward Dietrich i prezes koła ŚZŻAK w Legionowie Barbara Rykaczewska.

Tablica poświęcona żołnierzom Armii Krajowej

Kościol Garnizonowy

Tablicę odsłonięto 23 kwietnia 1985 r. Autorem koncepcji i projektu był Edward Dietrich. Po raz pierwszy tablica ta została ufundowana i odsłonięta w 1957 r., ale szybko została zniszczona przez „nieznanych sprawców”. Fundatorami tak pierwszej tablicy, jak i drugiej (repliki) byli żołnierze Armii Krajowej i harcerze I Rejonu „Marianowo-Brzozów” VII Obwodu „Obroża”, a wśród nich Ludwik Schmidt „Rabczyk”, w czasie wojny komendant legionowskiego hufca Szarych Szeregów „Rój-TOM”, zamieszkały w Toronto (Kanada).

Tablica poświęcona ks. kpt. Wacławowi Szelenbaumowi „Bonus”

Kościol Garnizonowy

Ks. Wacław Szelenbaum był kapelanem I Rejonu „Marianowo-Brzozów” VII Obwodu „Obroża” Armii Krajowej, zamordowanym przez Niemców podczas Powstania Warszawskiego w Legionowie.
Autorem koncepcji był Edward Dietrich. Projekt tablicy opracował art. plast. Bogdan Różycki. Fundatorami byli kombatanci żołnierze I Rejonu „Marianowo-Brzozów” AK oraz harcerze Szarych Szeregów. Odsłonięcia tablicy dokonał w sierpniu 1988 r. ks. bp Władysław Miziołek. W uroczystości wzięli udział ks. dziekan Józef Schabowski, proboszcz parafii pw. św. Jana Kantego w Legionowie, kombatanci Armii Krajowej i „Szarych Szeregów” oraz mieszkańcy Legionowa.

Tablica – wotum Sodalicji Mariańskiej

Kościol Garnizonowy

W latach 1942–1949 działała w Legionowie Sodalicja Mariańska. W 1949 r. wszystkie organizacje działające według zasad sprzed 1939 r. zostały rozwiązane przez władze komunistyczne.
Inicjatorką ufundowania tablicy dla upamiętnienia 20. rocznicy pontyfikatu Jana Pawła i 80. rocznicy odzyskania niepodległości była Bronisława Romanowska-Mazur. Projekt opracowała Jolanta Drozd – legionowska artystka malarka.
Poświęcenie i odsłonięcie tablicy nastąpiło 8 grudnia 1998 r. Tablicę umieszczoną w głównej nawie kościoła odsłoniła Bronisława Romanowska-Mazur, ostatnia prezydentka Sodalicji Mariańskiej w Legionowie w latach 1946–49, w obecności pierwszej prezydentki – Janiny Fultyn-Przyjałkowskiej. Tablica ufundowana została dzięki ofiarności sodalisek tamtych lat.

Witraż – wotum legionowskiej„Solidarności”

Kościol Garnizonowy

W 20. rocznicę powstania NSZZ „Solidarność” legionowski oddział tego Związku ufundował, jako wotum wdzięczności, witraż upamiętniający wydarzenia grudnia 1970 r. w Stoczni Gdańskiej, ks. Jerzego Popiełuszkę oraz przedstawiający godło Polski i znak „Solidarności”. Poświęcenia witraża dokonał pierwszy kapelan legionowskiego duszpasterstwa ludzi pracy, ks. Jerzy Dębowski.