Tablica pamiątkowa Rodziny Rykaczewskich

lokalizacja: Legionowo, Rondo Rodziny Rzkaczewskich (Szlak zielony, punkt 9)

Pytania testowe

Kościol Garnizonowy

Inicjatorem upamiętnienia Rodziny Rykaczewskich było Koło nr 1 Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej im. ppłk. Edwarda Dietricha w Legionowie, a fundatorem kamienia i tablicy była Gmina Legionowo. Wykonawcą obiektu był Piotr Dąbrowski z Legionowa.
Tablicę poświęcił 1 sierpnia 2009 r. ks. prałat Lucjan Szcześniak, Dziekan Legionowski w obecności kombatantów Armii Krajowej, legionowskich władz samorządowych, krewnych Rodziny Rykaczewskich i mieszkańców Legionowa.

Rodzina Rykaczewskich

Leon Stanisław Rykaczewski (1903–1961)
Kościol Garnizonowy

W latach 1934–1961 organista w parafii pw. św. Jana Kantego. Instrumentalista, śpiewak i kierownik chóru. Uczestnik walk obronnych 1939 r. Żołnierz Armii Krajowej pseudonim „Zawisza”. Szef sztabu I batalionu I Rejonu „Marianowo-Brzozów” VII Obwodu „Obroża”.

Genowefa Rykaczewska z d. Ogrzebacz (1904–1969) )
Kościol Garnizonowy

Żona Leona Rykaczewskiego, matka Barbary, Gabrieli i Wojciecha. Dzięki niej członkowie rodziny mogli bez reszty oddawać się pracy konspiracyjnej, zawodowej i społecznej. Człowiek wielkiego serca i poświęcenia.
Barbara Rykaczewska (1926–1999) )
Kościol Garnizonowy

Uczennica tajnego gimnazjum i liceum. Łączniczka AK ps. Joanna. Kolporterka prasy podziemnej. Sanitariuszka szpitala powstańczego przy ul. A. Mickiewicza. Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Pracownik warszawskiego Centrum Informatyki Energetyki. Współinicjatorka (wraz z ppłk. Edwardem Dietrichem) działalności integrującej b. żołnierzy Armii Krajowej. W latach 1980–89 przewodnicząca Zespołu Terenowego byłego I Rejonu „Obroży”, W latach 1990–1999 prezes Koła Nr 1 Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Legionowie.
Gabriela Rykaczewska-Gabrysiak (1929–2008) )
Kościol Garnizonowy

Uczennica tajnego gimnazjum. Łączniczka Armii Krajowej ps. Ela. Kolporterka prasy podziemnej. Pielęgniarka w szpitalu powstańczym przy ul. Z. Krasińskiego. Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Pracownik warszawskiego Instytutu Energetyki i Energii Atomowej. Aktywna działaczka Koła Nr 1 Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Legionowie.
Wojciech Leon Rykaczewski (1940–1986) )
Kościol Garnizonowy

Lekarz pulmonolog. Szanowany i ceniony za fachowość i życzliwość. W latach osiemdziesiątych kierownik Rejonowej Przychodni Zdrowia w Legionowie.