Marconi Henryk

Powazki Stare
Powazki Stare
Położenie grobu: 177 wprost – 5 – 9, 10

Henryk Marconi (1792 w Rzymie -1863 w Warszawie). Włoski architekt od 1822 czynny w Polsce, przedstawiciel klasycyzmu, jeden z najwybitniejszych architektów pierwszej połowy XIX wieku tworzących na ziemiach polskich. Do Polski został sprowadzony w 1822 r. przez generała Ludwika Michała Paca w celu ukończenia pałacu w Dowspudzie. Od 1827 zajmował stanowisko w Wydziale Przemysłu i Handlu Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych, Duchownych i Oświecenia Publicznego, a w latach 1851–1858 był profesorem w Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie. Po zamknięciu uczelni wykładał przez co najmniej 10 lat. Był projektantem dworca Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej w Warszawie.

Biografia