Loth Alfred

Powazki Stare
Powazki Stare
Położenie grobu: J – 3 - 28

Alfred Loth (ur. 7 marca 1882 w Warszawie, zm. 1 maja 1967 tamże) - inżynier, polski działacz sportowy, w latach 1946-1952 Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
Podczas zimowych igrzysk olimpijskich w 1948 był przewodniczącym polskiej reprezentacji.
Studia politechniczne ukończył w Zwickau (Saksonia) w l. 1900–3. Był specjalistą w zakresie silników spalinowych. Po powrocie do Warszawy założył i prowadził przedstawicielstwo zagranicznych firm samochodowych (m. in. Laurin – Klement – Skoda, Ford), a następnie (1932–7) kierował firmą «Auto–Traktor», dostarczającą różnego rodzaju maszyny, silniki i ciągniki rolnicze i przemysłowe.
Podczas okupacji (1939–45) i przez parę lat następnych prowadził gospodarstwo rolniczo-ogrodnicze w Żbikowie pod Pruszkowem. Działalność sportową rozpoczął podczas studiów w Zwickau, gdzie był zawodnikiem i prezesem klubu sportowego obcokrajowców „Zwickauer Ballspiel Club”. Po powrocie do Warszawy w r. 1903 zorganizował pierwszy warszawski zespół piłki nożnej. Rozpoczął też działalność w Warszawskim Tow. Wioślarskim (WTW) początkowo jako zawodnik, a następnie jako działacz sportowy. Na polu sportu wioślarskiego pracował do końca życia. Przez kilka lat był członkiem zarządu i wiceprezesem WTW i położył duże zasługi przy utworzeniu ośrodka Towarzystwa na Cyplu Czerniakowskim (1959).
W r. 1919 należał do grona założycieli Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich (PZTW) oraz Polskiego Komitetu Igrzysk Olimpijskich. W l. 1921–6 był również wiceprezesem Klubu Sportowego „Polonia” w Warszawie. W r. 1922 współdziałał w organizowaniu Związku Polskich Związków Sportowych. Przez wiele lat był członkiem jego zarządu, zaś w l. 1948–50 prezesem. Zajmował się też sportem samochodowym; w r. 1925 był członkiem komitetu organizacyjnego Polskiego Touring-Klubu. Był znanym działaczem wioślarskim na arenie międzynarodowej.
Blisko dwadzieścia lat był wiceprezesem Międzynarodowej Federacji Tow. Wioślarskich.

Żródło