Bartoszek Tadeusz

Powazki Stare
Doktor Tadeusz Bartoszek wśród swoich studentów ze Szkoły Zaorskiego
https://lekarzepowstania.pl/albumy/wykladowcy-i-sluchacze-szkoly-zaorskiego/#prettyPhoto
Powazki Stare
Położenie grobu: 304-2-7

Tadeusz Julian Bartoszek (1894-1944). Podczas wojny polskobolszewickiej w stopniu podporucznika był podlekarzem w 4 pułk piechoty Legionów.
Przed wybuchem II wojny światowej ukończył studia medyczne i uzyskał stopień doktora medycyny w specjalności choroby wewnętrzne.
W czasie okupacji niemieckiej pracował w Szpitalu Praskim, uczestnik tajnego nauczania na poziomie uniwersyteckim w tajnym Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Warszawskiego - powadził wykłady oraz zajęcia kliniczne z interny i praktyki.
Żołnierz AK (kpt. rez. lek. ps. Cegielski).W czasie powstania warszawskiego – dowódca 2 Kompanii Batalionu Ruczaj, w skład której wchodziły: Kompania dysponowała trzycalowym ciężkim moździerzem ze zrzutów angielskich. Punktualnie o godz. 17 w siedzibę pobliskiego gmachu Gestapo trafiło 49 wystrzelonych z niego ciężkich pocisków. Ten ostrzał odwrócił uwagę Niemców od ataku dywizjonu Jeleń batalionu Ruczaj. Niemiecki kontratak, z użyciem karabinów maszynowych i czołgów, zmusił kompanię do wycofania się. Kompania poniosła duże straty, a dowodzący kompanią kpt. Bartoszek został ciężko ranny w głowę w czasie próby przejścia Alei Ujazdowskich.
Został przeniesiony na ul. Chocimską (przy tej ulicy działał punkt sanitarny i szpital polowy, gdzie nie mógł być operowany (brakowało neurochirurga). Szpital polowy Chocimska 5/7 został 11–14 września ewakuowany na Okęcie, gdzie kpt. Bartoszek zmarł.

Źródło:
  1. https://pl.wikipedia.org/wiki/Tadeusz_Bartoszek
  2. http://www.wikiwand.com/pl/Tadeusz_Bartoszek