Załuska Jan

Powazki Stare
Powazki Stare
Położenie grobu: 299 b, - 2 - 18

Jan Telesfor Załuska (1873 - 1941).
Ukończył studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Warszawskiego w 1894 roku.
Był aresztowany za działalność oświatową, osadzono go w X pawilonie Cytadeli Warszawskiej. Został skazany na zesłanie, ale udało mu się uciec do W zaboru austriackiego. Osiadł we Lwowie. W 1914 rozpoczął służbę jako lekarz w Legionie Puławskim, a następnie w latach 1915–1918 m.in. w I Korpusie Polskim w Rosji.
W lipcu 1917 roku został członkiem Rady Polskiej Zjednoczenia Międzypartyjnego w Moskwie.
W 1919 został posłem do Sejmu Ustawodawczego. W 1922 roku zweryfikowany został w stopniu podpułkownika lekarza pospolitego ruszenia. Dwa lata później posiadał przydział mobilizacyjny do 1 Batalionu Sanitarnego, a w 1934 do Kadry Zapasowej 1 Szpitala Okręgowego w Warszawie.
Pełnił wysokie funkcje w Związku Ludowo-Narodowym.

Żródło