Roman Archutowski

Powazki Stare
Powazki Stare
Położenie grobu: 107 – 5,6 – 23,30
Mogiła zbiorowa księży emerytów Warszawskiej Kapituły Metropolitalnej - grób symboliczny

Roman Archutowski (ur. 5 sierpnia 1882 w Karolinie k. Pułtuska, zm. 18 kwietnia 1943 na Majdanku) – ksiądz profesor i błogosławiony katolicki, kanonik kapituły Metropolii Warszawskiej. Historyk Kościoła. Autor ponad 200 haseł o tematyce historycznej w Podręcznej Encyklopedii Katolickiej. Autor podręczników szkolnych.
Ukończył gimnazjum w Pułtusku. Maturę zdał w Suwałkach w 1900, po czym wstąpił do Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego św. Jana Chrzciciela w Warszawie, gdzie otrzymał święcenia kapłańskie w 1904[4]. Został skierowany do pracy na parafii Jeżów, następnie na studia teologiczne do Cesarskiej Rzymskokatolickiej Akademii Duchownej w Petersburgu.
Od 1910 pełnił posługę prefekta w Gimnazjum Realnym oraz w Gimnazjum im. Św. Stanisława Kostki. W latach 1925–1940 sprawował funkcję dyrektora tej szkoły. Pełnił również różne funkcje w Sądzie Metropolitalnym.
Był zwolennikiem ONR. W czasie II wojny światowej współpracował z wywiadem NSZ.
W 1940 objął urząd regensa Warszawskiego Seminarium Duchownego.
W 1942 dwukrotnie uwięziony na Pawiaku. Maltretowany i bity nie ustępował groźbom, łącząc się w cierpieniu z Męką Jezusa Chrystusa. 17 stycznia 1943 został przetransportowany do niemieckiego obozu koncentracyjnego na Majdanku - KL Lublin. Zachorował na tyfus plamisty. Po wielu cierpieniach i świadectwie wiary zmarł 18 kwietnia 1943 w Niedzielę Palmową. Ciało zostało spalone w krematorium.
Ks. Roman został zaliczony w poczet 108 błogosławionych męczenników za wiarę 13 czerwca 1999 w Warszawie.

Żródło