Prechitko Tadeusz

Powazki Stare
Powazki Stare
Położenie grobu: 175 - 6 - 13

Tadeusz Prechitko (ur. 10 października 1913 we Lwowie, zm. 19 września 1982 w Warszawie) – inżynier budowy okrętów, menadżer, dyplomata, żeglarz.
Absolwent Gimnazjum Polskiego w Gdańsku (-1932). Ukończył studia budownictwa okrętowego na Wydziale Maszynowym Wyższej Szkoły Technicznej w Gdańsku .
Działał w Związku Harcerstwa Polskiego (ZHP) – był pilotem Gdańskiej Chorągwi Harcerzy, drużynowym Drużyny Morskiej im. Zygmunta Augusta, a także hufcowym IV Hufca Morskiego.
Był dowódcą jachtów w Polskim Klubie Morskim w Wolnym Mieście Gdańsku, a w latach 1957–1959 komandorem klubu. Jako kapitan jachtu „Korsarz” zdobył I miejsce w regatach przedolimpijskich w ramach olimpiady w Berlinie w 1936 z załogą złożoną z polskich harcerzy na trasie Sopot-Kilonia.
Od lipca 1939 w Marynarce Wojennej WP – brał udział w wojnie obronnej 1939, uczestnicząc w obronie Helu. Następnie działał w polskiej podziemnej organizacji wywiadowczej „Muszkieterzy” – ps. „Tadeusz Czapski”.
Od 1945, wskutek odmowy zatrudnienia w okrętownictwie, pracował w Państwowych Warsztatach Samochodowych w Warszawie.
W latach 1951–1957 zatrudniony w Centralnym Biurze Konstrukcji Okrętowych nr 1. Następnie przez osiem lat pełnił funkcję naczelnego dyrektora Centrali Morskiej Importowo-Eksportowej „Centromor” w Warszawie. Potem do 1971 roku pracował jako radca handlowy przy ambasadzie PRL w Teheranie.
W latach 1971–1976 był dyrektorem jednego z biur Centrali Handlu Zagranicznego „Polimex-Cekop”, m.in. przez 2 lata przebywał w Kanadzie.
Był ekspertem Polskiej Izby Handlu Zagranicznego, prezesem Polsko-Belgijsko-Luksemburskiej Izby Handlowej, ekspertem Międzynarodowej Organizacji Handlu przy ONZ, współzałożycielem i redaktorem naczelnym miesięcznika Budownictwo Okrętowe (1956–1959).

Źródło