Baj Andrzej

Powazki Stare
Powazki Stare
Położenie grobu: 83-4-16

Andrzej Wilski ps. „Wilski”, również używający pisowni „Bay” (ur. 23 listopada 1894, zm. 1 marca 1969 w Warszawie).
Wiosną 1919 roku wstąpił do organizującego się 34 pułku piechoty. W jego szeregach walczył na wojnie z bolszewikami. 3 lipca 1919 roku wyróżnił się męstwem w boju pod Horodyszczem, w czasie którego został ranny. Dowodził wówczas plutonem, który desantował się z motorówki nr IV. Następnie dowodził kompanią, W sierpniu 1920 roku wysadził most na Bugu pod Sławatyczami przed atakiem Armii Czerwonej. W 1921 roku został przeniesiony do rezerwy.
W 1935 roku w wyborach samorządowych zostaje wybrany burmistrzem Terespola. Był m.in. jednym z inicjatorów budowy Hal Targowych. Na stanowisku burmistrza pracuje do połowy września 1939 r., a następnie ukrywa się przed Gestapo. Na przełomie 1939 i 1940 roku, używając pseudonimów „Wujek” i „Wilski”, organizował struktury Służby Zwycięstwu Polski w powiecie bialskim. Zagrożony aresztowaniem przenosi się do Lublina, a następnie do Warszawy, gdzie działa w Konspiracji w Polskiej Armii Ludowej.
W czasie powstania warszawskiego, przebywa pod Warszawą. Po wojnie ukrywa się. W 1947 w Warszawie zakłada zabawkarską Spółdzielnię Pracy „Spad”, w której zatrudniano osoby represjonowane (byłych akowców). W Spółdzielni pracuje do przejścia na emeryturę w 1965 r.
Ordery i odznaczenia: Krzyż Niepodległości, Krzyż Walecznych „za czyny męstwa i odwagi wykazane w bojach toczonych w latach 1918-1921” – czterokrotnie, Odznaka za Rany i Kontuzje z jedną gwiazdką, Odznaka Dywizji Podlaskiej, Odznaka Pamiątkowa Frontu Litewsko-Białoruskiego.

Źródło