Jeglińska-Piekarska Maria

Powazki Stare
Powazki Stare
Położenie grobu: R–1–9, 10

Maria Jadwiga Jeglińska-Piekarska ps. "Joanna" (ur. 10 grudnia 1905, zm. 4 sierpnia 1944).
Była harcerką. W 1923 r. otrzymała świadectwo dojrzałości. W 1929 r. uzyskała dyplom lekarza dentysty.
Podczas wojny była referentem Sanitarnym Wojskowej Służby Kobiet AK Obwodu Warszawa Śródmieście. Prowadziła szkolenie sanitarne w ramach konspiracyjnej podchorążówki. Mieszkanie jej było punktem kontakto-wym, w którym prowadzono również wykłady tajnej Politechniki Warszawskiej, jak też składowano materiały sanitarne.
Podczas Powstania: "Bakcyl" (Sanitariat Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej) - I Obwód "Radwan" Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej – kierownik punktu sanitarnego pl. Dąbrowskiego 2/4. Szlak bojowy: Śródmieście Północ. Poległa 4 września 1944 r. podczas jednego z pierwszych bombardowań pl. Dąbrowskiego.
W czasie nalotu zdążyła ewakuować część rannych, lecz chwilę później zginęła razem z trzydziestoma innymi osobami.

Źródło