Trzeciakowski Witold Mieczysław

Powazki Stare
Powazki Stare
Położenie grobu: 163–2–31,32

Witold Mieczysław Trzeciakowski (ur. 6 lutego 1926 w Warszawie, zm. 21 stycznia 2004) – polski ekonomista, senator I kadencji, minister-członek Rady Ministrów w rządzie Tadeusza Mazowieckiego.
W czasie wojny był podchorążym AK, podczas Powstania Warszawskiego walczył w batalionie „Gustaw" na Starym Mieście, gdzie został ciężko ranny, w wieku 18 lat odznaczony Krzyżem Walecznych.
Po II wojnie światowej uruchomił i prowadził – założoną przez jego ojca, również Witolda – fabrykę wyrobów metalowych Podkowiak w Szydłowcu. Pracował jako projektant w Biurze Projektów Transportu. Z powodu swojej przeszłości akowskiej w 1950 r. na krótko został aresztowany.
W latach 1959–1981 był pracownikiem Instytutu Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego PAN (m.in. jako dyrektor tej placówki). Był ekspertem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.
Uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu jako przewodniczący zespołu ds. gospodarki i polityki społecznej.
W czerwcu 1989 został wybrany senatorem I kadencji z ramienia Komitetu Obywatelskiego.
We wrześniu 1989 został powołany na stanowisko ministra w rządzie Tadeusza Mazowieckiego (od grudnia 1989 przewodniczył Radzie Ekonomicznej rządu).

Źródło