Karolkiewicz Stanisław

Powazki Stare
Powazki Stare
Położenie grobu: 66-2-23

Stanisław Karolkiewicz ps. „Szczęsny”, „Rylski”, „Christowski” (ur. 21 sierpnia 1918 w Tworkowicach, zm. 22 stycznia 2009 w Warszawie) – żołnierz Uderzeniowych Batalionów Kadrowych i Armii Krajowej, generał brygady Wojska Polskiego, działacz WiN-u, współzałożyciel i prezes Światowego Związku Żołnierzy AK.
Brał udział w kampanii wrześniowej, a następnie w antysowieckiej partyzantce, Ujęty przez NKWD był więziony w Białymstoku i w Twierdzy Brześć. Wolność odzyskał w czerwcu 1941 roku po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej.
Walczył w szeregach Uderzeniowych Batalionów Kadrowych i Armii Krajowej na obszarze Białostocczyzny, Podlasia, Wileńszczyzny i Nowogródczyzny. Brał udział w akcjach odwetowych przeprowadzanych na terenie Prus Wschodnich i Litwy Kowieńskiej.
Po zakończeniu wojny podjął studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Kontynuował działalność konspiracyjną w komórce kontrwywiadowczej WiN-u.
Został zatrzymany przez funkcjonariuszy UB 28 lutego 1946 roku w Warszawie. Był więziony w więzieniu mokotowskim i poddany brutalnemu śledztwu. Został skazany na karę 13 lat więzienia Zwolniony został dopiero w 1955 r. W niedługim czasie został dyrektorem finansowym Centrali Przemysłowo-Handlowej „Veritas”-„INCO”, podległej PAX.
W 1989 roku był współzałożycielem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.
W latach 1995–2005 pełnił funkcję prezesa Zarządu Okręgu ŚZŻAK Nowogródek z siedzibą w Warszawie. W 1995 został p.o. prezesa Zarządu Głównego ŚZŻAK, potem został wybrany prezesem i funkcję tą pełnił do 2005 roku, po czym został wybrany Prezesem Honorowym.
Od 1985 r. kierował Fundacją Ochrony Zabytków zasłużoną w przywracaniu śladów polskiej kultury na Kresach Wschodnich II RP i w budowie cmentarzy wojennych żołnierzy AK.
Członek Komitetu Budowy Pomnika PPP-AK przed Sejmem RP oraz Panteonu Żołnierzy Polski Walczącej na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.
3 maja 2006 Prezydent RP Lech Kaczyński nadał mu stopień generała brygady.
Odznaczony m.in. Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari oraz dwukrotnie Krzyżem Walecznych.

Źródło