Poddębski Henryk

Powazki Stare
Powazki Stare
Położenie grobu: 70 – 3 - 3, 4 Grób symboliczny

Henryk Poddębski (ur. 21 listopada 1890 w Chrząstowie - obecnie dzielnica Koniecpola, zm. 1945 w Veihingen) – polski fotograf krajoznawca. Członek Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. Sekretarz Komisji Fotograficznej Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego.
Henryk Poddębski absolwent Szkoły Handlowej Warszawskiego Zgromadzenia Kupców, związany z warszawskim środowiskiem fotograficznym, od 1900 mieszkał w Warszawie - fotografował od 1911 roku – wówczas przyjęty w poczet członków Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego z siedzibą w Warszawie. Miejsce szczególne w jego twórczości zajmowała fotografia dokumentalna, fotografia krajobrazowa, fotografia krajoznawcza, fotografia pejzażowa. W latach 1914–1930 brał udział w kilkudziesięciu wyprawach, krajoznawczych podróżach fotograficznych (m.in. wspólnie z Mieczysławem Orłowiczem), podczas których fotografował (m.in.) krajobrazy i życie Galicji, Karpat, Kujaw, Mazur, Podkarpacia, Górnego Śląska, Wielkopolski, Białorusi, Litwy, Podola i Wołynia.
Był jednym z nielicznych polskich pionierów fotografii kolorowej przed II wojną światową.
Od 1917 pełnił funkcję sekretarza w Komisji Fotograficznej Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. Od 1925 pracował we własnym zakładzie fotograficznym, przy ulicy Marszałkowskiej w Warszawie, specjalizującym się w fotografii krajoznawczej. Fotografie Henryka Poddębskiego były prezentowane na wielu wystawach fotograficznych: indywidualnych i zbiorowych, w Polsce i za granicą. Jego fotografie były wielokrotnie doceniane nagrodami, wyróżnieniami, na wystawach pokonkursowych, w kraju i na świecie. Jego spuścizna to archiwum fotograficzne liczące ponad 22 tysiące fotografii.
Został wywieziony z Warszawy przez Niemców w czasie powstania warszawskiego, 12 września, zmarł 4 marca 1945, w hitlerowskim obozie Veihingen koło Stuttgartu.
Fotografie Henryka Poddębskiego znajdują się w zbiorach (m.in.) Narodowego Archiwum Cyfrowego, Biblioteki Narodowej w Warszawie, Muzeum Miasta Gdyni i Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk.
Odznaczenia: m.in. Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (pośmiertnie, 2019).

Źródło