Milicer Napoleon

Powazki Stare
Powazki Stare
Położenie grobu: 207 - 6 - 15/16

Napoleon Milicer (ur. 19 października 1842, zm. 28 czerwca 1905 w Warszawie) – polski chemik i pedagog.
Walczył w powstaniu styczniowym w oddziale Mariana Langiewicza, dostaje się do niewoli i zostaje uwięziony w warszawskiej cytadeli. Po paru miesiącach zostaje zwolniony i zapisuje się Szkoły Głównej w Warszawie.
W 1867 uzyskuje stopień magistra nauk przyrodniczych.
W 1870 Szkoła Główna staje się uczelnią rosyjską i dla Milicera nie ma w niej miejsca.
W 1870 przystępuje do spółki prowadzącej chemiczną działalność wytwórczą. W kwietniu 1876 zostaje kierownikiem Pracowni Chemicznej w Muzeum Przemysłu i Rolnictwa.
Był także wykładowcą Uniwersytetu Latającego w Warszawie.

Źródło:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Napoleon_Milicer