Dzięciołowski Alfons

Powazki Stare
Powazki Stare
Położenie grobu: 173 – 1 – 5 Grób symboliczny

Alfons Dzięciołowski (ur. 20 października 1891, zm. sierpień 1944) – polski poeta i dziennikarz, autor znanej piosenki legionowej Pieśń o Józefie Piłsudskim, syn Józefa Dzięciołowskiego – dyrektora drukarni „Kuriera Warszawskiego”. W latach 1915–1916 był członkiem Polskiej Organizacji Wojskowej – pracował przy kolportażu i propagandzie wydawnictw peowiackich, współpracował z „Peowiakiem”. Dziennikarz „Kurjera Warszawskiego”, pedagog związany przez kilka lat z Tomaszowem Mazowieckim, nauczyciel polskiego i opiekun szkolnego teatru w dzisiejszym Liceum Ogólnokształcącym im. Dąbrowskiego. W latach 1928–1930 pełnił funkcję prezesa Rady Miejskiej w Tomaszowie Mazowieckim. Autor jednego z najsłynniejszych wierszy o Marszałku „Pieśń o Józefie Piłsudskim”. Jego poezja została zebrana w tomach Poezje (1913) i Było ich trzy (1933). Zmarł na serce podczas Powstania Warszawskiego. Zmarł 30 września 1944 r. na serce podczas Powstania Warszawskiego. Odznaczony m.in. Krzyżem Niepodległości za udział w Bitwie Warszawskiej. Pochowany na Cmentarzu Powstańców Warszawy. Jego symboliczny grób znajduje się na Starych Powązkach w grobowcu rodzinnymi gdzie spoczywa także Józef Dzięciołowski i poeta oraz dziennikarz Włodzimierz Dzięciołowski.

Bibliografia