Fryzę Feliks

Powazki Stare
Powazki Stare
Położenie grobu: 9 – 3 - 4,5 (na pomniku brak napisów)

Feliks Fryzę (ur. 18 maja 1843, zm. 1 września 1907). Publicysta, nowator warszawskiego dziennikarstwa i prasy, współautor Przewodnika po Warszawie i okolicy.
Urodził się w Warszawie w spolonizowanej rodzinie niemieckiej, która za zasługi dla króla Stanisława Augusta Poniatowskiego otrzymała w 1768 r. szlachectwo. Po ukończeniu Instytutu Politechnicznego w Puławach w 1865 r. rozpoczął studia na wydziałach fizyki i astronomii w Szkole Głównej w Warszawie. Przez pewien czas był asystentem w Obserwatorium Astronomicznym w Warszawie. Fryzę już jako student, w styczniu 1868 r. rozpoczął współpracę z „Gazetą Warszawską”. Wkrótce potem został głównym reporterem „Kuriera Warszawskiego”. Jako korespondent prasowy wykazywał niebywałą energię, będąc wszędzie tam, gdzie działo się coś ciekawego. Był przy wszystkich dużych pożarach w Warszawie. Podczas pożaru Teatru Rozmaitości, sąsiadującego z Teatrem Wielkim w Warszawie, wykorzystując swoją znajomość przejść technicznych łączących oba teatry, przeprowadził nimi w dymie strażaków, a ci nie dopuścili do przerzucenia się ognia na Teatr Wielki. Do historii pożarnictwa wszedł z jeszcze jednego powodu - jako założyciel Kasy Zapomogowej dla Warszawskich Strażaków.
W 1876 wydzierżawił, a później nabył podupadającą gazetkę codzienną, poświęconą problematyce teatralnej — „Antrakt”. Na jej bazie na początku 1877 roku zaczął wydawać nowy dziennik „Kurier Poranny”, który istniał ponad 60 lat i zajął poczesne miejsce w historii warszawskiej prasy. Podejmowane działania dotyczyły unowocześniania bazy technicznej i walki o informację. W drukarni zastosowano maszynę o wydajności 18 tys. egz. na godzinę. Fryzę uzyskał także prawo bezpłatnego korzystania z depesz agencyjnych przechodzących przez Warszawę. Fryzę jako pierwszy w Warszawie założył telegramy własne i własnych korespondentów po całym świecie, pierwszy podniósł na piedestał interes sportu, wprowadził w modę wzmianki, wiadomości ulotne, ploteczki miejskie.
W marcu 1905 r. Fryzę uległ wypadkowi. Faktyczne kierownictwo redakcją „Kuriera” objął jego bratanek, Ludwik Feliks Fryzę. Feliks Fryzę zmarł 1 września 1907 r. Sukcesorem i następcą na stanowisku redaktora naczelnego „Kuriera Porannego” został Ludwik Feliks Fryzę. Liczne nekrologi w prasie krajowej i tłumny pogrzeb jeszcze raz potwierdziły zasłużoną popularność Fryzego.

Bibliografia