Budynek PAST

PAST
Adres: ul. Zielna 39

Budynek to pierwszy warszawski wysokościowiec, został wzniesiony w latach 1906–1908 przy ul. Zielnej 39 zaprojektowany przez Bronisława Brochwicza. Jego wysokość od podstawy fundamentów do szczytu wynosiła 51 m.
W 1922 roku budynek przejęła Polska Akcyjna Spółka Telefoniczna (PAST), przez co zwyczajowo jest on nazywany PAST-ą.
Podczas wojny w budynku znajdowała się centrala telefoniczna, zapewniająca w szczególności łączność pomiędzy Belinem i frontem wschodnim.
Po rozpczęciu Powstania Warszawskiego od 2 sierpnia budynek był atakowany przez batalion "Kiliński" i inne oddziały AK. Został zdobyty 20 sierpnia po bardzo poważnym zniszczeniu. Pozostał w rękach powstańców – wraz z otaczającym go obszarem Śródmieścia Północnego – do dnia kapitulacji.
Po wojnie budynek został odbudowany na przełomie lat 50. i 60., jednak z pewnymi zmianami.
9 listopada 2000 budynek został przekazany środowiskom kombatanckim, w których imieniu budynkiem administruje Fundacja Polskiego Państwa Podziemnego. Na zorganizowanej uroczystości premier Jerzy Buzek przekazał prezesowi Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, ppłk Stanisławowi Karolkiewiczowi, symbolicznie klucze do budynku i akt notarialny.
Dzisiaj w budynku PAST-y swoją siedzibę mają między innymi: Od 17 kwietnia 2015 roku podczas inauguracji Patriotycznej Gry Komunikacyjnej na budynku umieszczona jest tabliczka z kodem QR, udostępniająca szczegółowe informacje o budynku PAST.
22 sierpnia 2020 roku po raz odbył się 7. Bieg Zdobycia PAST-y, celem biegaczy było dotarcie do mety, znajdującej się na 9. piętrze.