Redakcja Biuletynu ŚZŻAK

PAST
Adres: ul. Zielna 39 II piętro

„Biuletyn Informacyjny” Zarządu Głównego ŚZŻAK ukazuje się, jako miesięcznik, od ponad 30 lat. W sierpniu 2020 roku wydano numer 362. Jest kontynuacją organu Biura Informacji i propagandy Komendy Głównej AK czasu II wojny – „Biuletynu Informacyjnego”, najważniejszego i wydawanego w największym nakładzie pisma konspiracyjnego w okupowanej Polsce: w latach 1939–1944 w Warszawie (w czasie powstania warszawskiego jako dziennik) i w latach 1944–1945 w Krakowie.
Początkowo Biuletyn był pismem dowództwa Okręgu Warszawa-Miasto Służby Zwycięstwu Polsce, a od wiosny 1941 roku centralnym organem prasowym VI Oddziału Biura Informacji i Propagandy Komendy Głównej Armii Krajowej. Był najważniejszym i wydawanym w największym nakładzie pismem konspiracyjnym w okupowanej Polsce.
Redaktorzy naczelni: Od listopada 1944 do stycznia 1945 sekretarzem redakcji „Biuletynu Informacyjnego” był Władysław Baroszewski. Od 1941 wychodziły także wydania prowincjonalne, a w czasie powstania warszawskiego — ukazywało się jako dziennik w nakładzie około 20 tysięcy egzemplarzy. Łącznie ukazało się 317 numerów "Biuletynu Informacyjnego". Aleksander Kamiński był autorem większości artykułów wstępnych w Biuletynie Informacyjnym.
Wydawany przez ŚZŻAK „Biuletyn Informacyjny” przez ponad 30 lat istnienia zmieniał swą treść i formę, dostosowując się do realiów i potrzeb czytelników. Z kilkustronnicowego, powielaczowego pisemka, zawierającego przed wszystkim wiadomości organizacyjne o powstającym Światowym Związku Żołnierzy Armii Krajowej stopniowo przekształcił się w średnio 80. stronnicowy, bogato ilustrowany miesięcznik poświęcony historii, walkom i strukturom Armii Krajowej.
Zmienił się profil czytelników – początkowo byli to przede wszystkim kombatanci Armii Krajowej; stopniowo budziliśmy zainteresowanie młodzieży, a w chwili obecnej odbiorcami 3.700 nakładu w 85% są ludzie młodzi – członkowie międzyszkolnych Klubów Historycznych im. Armii Krajowej, żołnierze WOTu, uczniowie klas mundurowych.
Decyzją nr 329/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 lipca 2007 r. Biuletyn został uhonorowany Odznaką Honorową oraz Medalem Pamiątkowym za wybitne zasługi w procesie upowszechniania i kultywowania chlubnych tradycji oręża polskiego oraz inicjowania działalności związanej z tradycjami orężnymi w środowiskach cywilnych i wojskowych, w kraju i za granicą.
W chwili obecnej jest to jedyne pismo o zasięgu ogólnokrajowym, poświęcone etosowi Armii Krajowej. Poza tą podstawową tematyką, w każdym numerze zamieszczamy materiały o Polskich Siłach Zbrojnych, walczących poza granicami Kraju, a w drugiej połowie 2020 r. – cykl poświęcony Polskiej Marynarce Wojennej.
Autorami publikacji są najwybitniejsi historycy, znawcy działań Armii Krajowej, podający materiał w atrakcyjnej formie, łatwej do przyswojenia.
W portalu Biuletynu są udoostępniane jego numery w postaci elektronicznej w formacie .pdf od roku 2001.
Wraz ze zmianą profilu czytelników zmieniają się też formy popularyzacji wiedzy. Od listopada 2019 roku dla każdego numeru Biuletynu ŚZŻAK opracowywana jest i publikowana w w/w portalu krzyżówka, odnosząca się do jego zawartości, a od sierpnia 2020 roku są publikowane wyniki rozwiązywania krzyżówek.
W najbliższym czasie poszczególne numery Biuletynu będą także udostępniane w postaci książki elektronicznej (e-booka) w formacie .mobi, co ułatwi ich odczytywanie na urządzeniach przenośnych oraz umożliwi odsłuchanie.