PUNKT 2

Przed nami:
Pomnik i Kwatera Powstańców Śląskich i Wielkopolskich
Szlak Pamięci

Pomnik poświęcony jest powstaniom śląskim z lat 1919, 1920 i 1921 oraz powstaniu wielkopolskiemu z 1918 r.
Został odsłonięty w 1986 roku.
W kwaterze z jednej strony pochowani są powstańcy ze Śląska, a po drugiej z Wielkopolski.
Część mogił znajduje się po stronie z kolumną z datami, a część – po drugiej stronie tuj.
Na kolumnie widnieją orły z czapek powstańczych oraz daty powstań.
Źródło

Zostawiamy po lewej i idziemy dalej prosto. Po lewej stronie, tuż za rozwidleniem, widzimy kolumnę z białym orłem na szczycie – to:
Pomnik „Orląt Warszawskich”
Szlak Pamięci

W czasie wojny polsko-bolszewickiej w latach 1919-1920 przełomowym momentem była Bitwa Warszawska.
W czasie obrony Warszawy poległo wielu żołnierzy określonych mianem orląt polskich.
Po zakończeniu wojny ich ciała ekshumowano z pól bitewnych i przeniesiono na Powązki Wojskowe.
W 1929 r. ich pamięć uczczono pomnikiem w zakończeniu głównej alei nekropolii. Pomnik Orląt stał tutaj do lat sześćdziesiątych XX w., do czasu przeniesienia go na obecne miejsce do kwatery B-11.
Pomnik Orląt Polskich ma formę kolumny zwieńczonej rzeźbą orla i krzyżem, po bokach pomnika znajdują się dwie tablice z płaskorzeźbami przedstawiającymi sceny z walk. Na jednej z nich widnieje postać ks. Ignacego Skorupki, na drugiej zaś marszałka Józefa Piłsudskiego. 
Źródło

Idziemy jeszcze dalej, w odległości ok. 50 m znajduje się:
Pomnik i Kwatera Bohaterom Powstania 1863 r.
Szlak Pamięci
Powazki Stare

Powstanie styczniowe było jednym z ważniejszych zrywów niepodległościowych Polaków. Władze carskie prowadziły bezwzględną walkę z polskimi oddziałami.
Powstańców 1863 r. uczczono pomnikiem i kwaterą na warszawskich Powązkach Wojskowych. Cmentarzyk utworzono w latach 1933-1936 dla uczczenia 70-tej rocznicy wybuchu powstania, fundatorem było Towarzystwo Przyjaciół Weteranów.
Pomnik składa się z wysokiego krzyża oraz muru, na którym widnieją tabliczki z nazwiskami powstańców. Poprzedzają go nagrobki powstańców z generałem Edmundem Taczanowskim na czele, którego szczątki przeniesiono tu w 1938 r.
Źródło

Nieco dalej po lewej znajduje się:
Symboliczna Mogiła Sybiraków
Szlak Pamięci

Pomnik upamiętnia ponad 200 lat zsyłek Polaków na Syberię, w tym masowe deportacje ludności polskiej rozpoczęte w 1940 r. przez Sowietów okupujących polskie tereny. 
Polacy trafiali do łagrów, zagubionych wsi syberyjskich i kazachskich. Wielu z nich nie powróciło już do ojczyzny.
Pomnik odsłonięto 24 września 2010 r. Umieszczony jest na nim wykaz miejscowości, w których przebywali deportowani na Wschód.
Pomnik znajduje się w kwaterze C-15.
Źródło

Przy nim skręcamy w lewo – tak, aby przejść na tyły pomnika Bohaterów Powstania 1863 r., do kolejnego kodu QR