Przewodnik "Poznaj Warszawę"

Zwiedzaj grając, graj zwiedzając

Idea przewodnika

Korzystającym z przewodnika proponuje się do zwiedzania 32 różnorodne miejsca w Warszawie, podzielone na 16 szlaków, nie tylko najciekawszych, ale także pominiętych w tradycyjnych przewodnikach.
Przewodnik umożliwia atrakcyjne spędzanie wolnego czasu, łącząc przyswajanie informacji o odwiedzanych miejscach z aktywnym wypoczynkiem.
Położenie miejsc jest pokazane na wyświetlanej mapie:
Obrazek Instrukcja gry

Oprogramowanie przewodnika

 • ułatwianie dotarcia do odwiedzanych miejsc;
 • automatyczne potwierdzanie przybycia do odwiedzanych miejsc z wykorzystaniem mechanizmów geolokalizacji;
 • przekazywanie wiedzy dotyczącej odwiedzanych miejsc poprzez udostępnanie opisów, podpowiedzi w pytaniach testowych i krzyżówkach;
 • możliwość sprawdzania poziomu opanowanej wiedzy dotyczącej odwiedzanych miejsc z wykorzystaniem losowo generowanych pytań testowch i krzyżówek;
 • automatyczne tłumaczenie opisów i pytań testowych;
 • automatyczne odczytywanie opisów i pytań testowych (text to speech);
 • różnorodne formy komunikacji umożliwiajace m.in. wyrażanie swojej opinii;
 • prowadzenie na bieżąco rankingu uczestników, sporządzanego na podstawie ich wyników.

Podobne przewodniki

Zapraszamy do wykorzystania:
 1. Poznaj Stare Powązki
 2. Poznaj Powązki Wojskowe
 3. Wołyń na Powązkach
 4. Patriotyczna Gra Komunikacyjna
 5. Śladami Getta Warszawskiego
 6. Poznaj Zieloną Górę
 7. Poznaj Łódź
 8. Poznaj Sosnowiec
 9. Poznaj Lwów
 10. Poznaj Nowogródek