EDUKACYJNE GRY TURYSTYCZNE Z HISTORII ARMII KRAJOWEJ

Zmierz co możesz zmierzyć, policz co możesz policzyć,
A niemierzalne uczyń mierzalnym - Galileusz

W pierwszej kolejności została opracowana "Patriotyczna gra komunikacyjna" - aktualnie trwa trzecia jej edycja.

W oparciu o zdobyte doświadczenia podczas opracowywania i eksploatacji w/w gry dla Turystycznego szlaku patriotycznego "Polski Walczącej" Legionowo została przygotowana "nakładka" w postaci TURYSTYCZNEGO SZLAKU PATRIOTYCZNEGO "POLSKI WALCZĄCEJ" - obejmującego 106 miejsc na 6 trasach, gra uruchomiona 30 września 2018 roku

Przygotowano także kolejne gry: W opracowaniu jest gra Historia Milanówka w okresie II Wojny Światowej - na razie 27 miejsc.

Wszystkie te gry mają opracowane lub podlinkowane strony internetowe z opisem dotyczącym zwiedzanych miejsc.

Stosowane są zamiennie dwie nazwy: Edukacyjna gra turystyczna oraz Edukacyjny przewodnik turystyczny.

Każda z gier zawiera: Podczas odwiedzania miejsc: Proponuje się umocowanie w każdym miejscu tabliczki o dowolnej postaci z kodem QR w którym zapisany jest adres strony internetowej.

Poniżej jako przykład tabliczki wykorzystywanej w grze, po zeskanowaniu otwierana jest strona dot. zdobycia budynku PAST-y.
Tabliczka
Umocowanie tabliczek nie jest to co prawda konieczne, ale tabliczka zwraca uwagę na charakter miejsca i bezpośrednio umożliwia zapoznanie się z opracowanymi informacjami - po zeskanowaniu kodu QR.

Dzięki zaprojektowaniu i wdrożeniu takich gier uzyskujemy: Etapy przygotowania i prowadzenia gry
1. Wybranie miejsc
2. Zmierzenie współrzędnych miejsc
3. Opracowanie opisów
4. Opracowanie stron internetowych
5. Opracowanie streszczeń opisów
6. Przetłumaczenie streszczeń opisów na j. angielski
7. Nagranie streszczeń w j. polskim i j. angielskim przez lektorów
8. Opracowanie pytań testowych
9. Opracowanie wykazu szkół
10.Zaprojektowanie tabliczek z kodami QR
11.Wygenerowanie arkusza wielkoformatowego z tabliczkami
12.Wycięcie tabliczek
13.Umocowanie tabliczek
14.Zaprojektowanie i wygenerowanie gry z wykorzystaniem informacji z 2, 4, 7, 8 i 9
15.Promocja i inauguracja gry
16.Obsługa gry (odpowiadanie na e-maile uczestników, publikowanie ogłoszeń, wysyłanie e-maili do uczestników, poprawianie błędów, itp)

Etapy 8 - 16 występują w każdym przypadku, a poprzednie w zależności od wcześniejszych prac i zainteresowania.

W przypadku zainteresowania powyższymi propozycjami lub potrzebą wyjaśnień prosimy o kontakt na adres: powiadomienia@e-nauka.net