INSTRUKCJA GRY

Obrazek Instrukcja gry

Funkcjonalność gry jest sukcesywnie rozszerzana, stąd nie wszystkie zmiany mogą być ujęte w instrukcji.

Dostępność i funkcje gry

Gra jest dostępna jest poprzez przeglądarkę internetową pod adresem https://graedu.pl/szlakpw
Po wpisaniu na smarfonie do przeglądarki internetowej powyższego adresu wyświelana jest strona gry:
Obrazek Instrukcja gry

Po kliknięciu w trzy poziome kreski umieszczone w lewym górnym rogu ekranu wyświetlany jest wykaz funkcji gry:

Obrazek Instrukcja gry

Poniżej wykazu wyświetlane są trzy elementy:
 • Mapa
 • Nawigacja
 • Wykaz miejsc
analogiczne jak w pozycji Miejsca i tam opisane.

Po wpisaniu na komputerze do przeglądarki internetowej w/w adresu wyświelana jest strona gry:
Obrazek Instrukcja gry

W górnej części ekranu jest wyświetlany wykaz funkcji gry.

W kolejnych częściach instrukcji opisano poszczególne pozycje wykazu funkcji, ilustrując zrzutami ekranów ze smartfona.


Zasady gry

Zasady gry przedstawiają dwa opisy:
 • Regulamin gry
 • Instrukcja gry
Przed rozpoczęciem gry należy przygotować się do zwiedzania:
 • Wybrać z mapy i z wykazu miejsca, które zamierzamy odwiedzić i zaplanować kolejność zwiedzania oraz sposób dotarcia. Zwiedzanie należy podzielić na etapy realizowane w kolejnych dniach.
 • Zainstalować w smartfonie czy tablecie aplikację do odczytywania QR kodów.
 • Zapoznać się z opisami wybranych miejsc oraz z pytaniami testowymi - można zarejestrować udzielone na nie odpowiedzi z wybraniem Sposobu przybycia: Internet - poprawienie zarejestrowanego wyniku możliwe jest po powtórnym udzieleniu odpowiedzi w odwiedzanym miescu po zeskanowaniu umieszczonej tam tabliczki z kodem QR.

Rejestracja

Warunkiem zapisywania wyników gry jest zarejestrowanie się z podaniem co najmniej pseudonimu i adresu e-mailowego.

Obrazek Instrukcja gry

Uczeń może wybrać z wykazu szkołę do której uczęszcza. W tym celu należy wpisać w wyświetlane pole fragment nazwy, a następnie wybrać nazwę z przewijanego wykazu:

Obrazek Instrukcja gry

Na podstawie tak wprowadzonych danych sporządzana jest klasyfikacja szkół.

Po wpisaniu wszystkich informacji należy kliknąć w przycisk Zarejestruj się.


Miejsca

Udostępniane są trzy elementy:
 • Mapa punktów turystycznych

  Obrazek Instrukcja gry

  Na mapie pokazywane są lokalizacje poszczególnych punktów. Po kliknięciu w pinezkę wyświetlają się odnośniki do opisu oraz pytań testowych dotyczących miejsca, które jest wskazane pinezką.

  Obrazek Instrukcja gry

  Po kliknięciu w odnośniki wyświetlana jest strona internetowa z informacjami dotyczącymi miejsca oraz pytania testowe. Takie same informacje można wyświetlić z poniżej opisanego Wykazu punktów turystycznych, stąd tam je pokazano.

 • Nawigacja - prowadząca do wybranego miejsca turystycznego.

  Należy najpierw wybrać miejsce z listy:

  Obrazek Instrukcja gry

  W następstwie wyboru wyświetlana jest trasa z aktualnego położenia gracza do wybranego miejsca.

  Obrazek Instrukcja gry

  Przed wywołaniem tej funkcji należy zezwolić na pomiar lokalizacji gracza.

 • Wykaz punktów turystycznych wraz z linkami do strony z opisem i testu.

  Obrazek Instrukcja gry

  Po kliknięciu w napis Opis wyświetla się strona internetowa z informacjami dotyczącymi miejsca.

  Obrazek Instrukcja gry

  Po kliknięciu w napis Test wyświetlają się pytania testowe.

  Obrazek Instrukcja gry

  Po kliknięciu w napis Podpowiedź skreślana jest jedna nieprawidłowa odpowiedź. Po wybraniu odpowiedzi na wszystkie lub wybrane pytania można je zarejestrować, klikając w przycisk Rejestruj rozwiązanie.

  W trakcie zwiedzania możliwe jest także wykorzystanie tabliczek z kodami QR, oczywiście o ile są umieszczone:

  Obrazek Instrukcja gry

  Po zeskanowaniu kodu QR umieszczonego na tabliczce, korzystając z wcześniej zainstalowanego darmowego programu, wyświetlana jest strona internetowa z opisem wydarzeń czy biogramem żołnierza AK. Na zakończenie jej zawartości podany jest odnośnik do pytań testowych.

  Obrazek Instrukcja gry

  Przy odpowiadaniu na pytania testowe w zwiedzanym miejscu, przy pomocy smartfona, należy zezwolić na pomiar lokalizacji gracza.

Dodatkowe testy

W tej pozycji dostępny jest test "Odzyskanie niepodległości"
 • Działalność konspiracyjna pracowników "Tramwajów i Autobusów m. st. Warszawy" Składa się z 25 pytań jednokrotnego wyboru z trzema możliwymi odpowiedziami:

  Obrazek Instrukcja gry

  Po kliknięciu w napis Podpowiedź skreślana jest jedna nieprawidłowa odpowiedź. Po wybraniu odpowiedzi na wszystkie lub wybrane pytania można je zarejestrować, klikając w przycisk Rejestruj rozwiązanie.


 • Komunikacja

  W ramach gry możliwa jest dwustronna komunikacja:
  • Ogłoszenia - zamieszczane są informacje od administratora gry. O wstawieniu ogłoszenia zarejestrowani uczestnicy są powiadamiani automatycznie wysyłanymi e-mailami. W przygotowaniu jest informowanie uczestników o nowych ogłoszeniach za pomocą SMS-ów

  • Księga gości - wpisanie opinii o grze oraz podanie oceny gry w skali 5-stopniowej

   Obrazek Instrukcja gry

   Możliwe jest zapoznanie się z dotychczasowymi wpisami do księgi gości oraz rozkładem przyznanych ocen w postaci graficznej i tabelarycznej.

   Obrazek Instrukcja gry

  • Powiadom znajomego - dotyczy rekomendowania gry poprzez przekazanie znajomym swojej pozytywnej opinii o grze.

   Obrazek Instrukcja gry

  • Ankieta - przekazywanie szczegółowych ocen gry oraz uwag i propozycji zmian czy udoskonaleń.

   Obrazek Instrukcja gry

   Docelowo ankieta będzie składać się z 10 pytań: jednokrotnego i wielokrotnego wyboru oraz pytań opisowych;

  • Formularz - pozwalający na kontakt z administratorem gry

   Obrazek Instrukcja gry


  Rankingi

  Poniżej zamieszczono przykładowe ekrany z innej gry.
  Wszystkie zestawienia można sortować według każdej z kolumn – należy kliknąć w symbol znajdujący się w prawej stronie nagłówka kolumny.
  • Ranking indywidualny - klasyfikacja uczestników w kolejności według sumy zdobytych punktów.

   Obrazek Instrukcja gry

   Po kliknięciu w napis Szczegóły w zestawieniu Ranking indywidualny wyświetlane są wyniki szczegółowe.

   Obrazek Instrukcja gry

  • Ranking zespołowy - klasyfikacja szkół i uczelni w kolejności według sumy wszystkich zdobytych punktów, w tym za odpowiedzi udzielone na pytania testowe

   Obrazek Instrukcja gry

   Po kliknięciu w napis Szczegóły przy szkołach na powyższym zestawieniu wyświetlany jest wykaz uczniów biorących udział w grze wraz z uzyskanymi wynikami

   Obrazek Instrukcja gry

   W opracowaniu rankingi zespołowe dla uczelni i powiatów.

  Zestawienia

  • Rozwiązane testy dotyczące Miejsc Pamięci AK w ciągu ostatnich 48 godzin
   Obrazek Instrukcja gry

  • Wyniki testów w poszczególnych miejscach
   Obrazek Instrukcja gry

  • Skanowanie przystanków
   Obrazek Instrukcja gry


  Wiedza o Armii Krajowej

  Udostępniono informacje umożliwiające poszerzenie wiedzy o Armii Krajowej
  Obrazek Instrukcja gry