INSTRUKCJA DLA KONKURSU „HISTORIA ARMII KRAJOWEJ


CZĘŚĆ I
REJESTRACJA

Konkurs jest dostępny pod adresem: https://graedu.pl/konkurs
Po wpisaniu tego adresu w przeglądarkę wyświetlany jest formularz zgłoszeniowy

Dane osobowe

Należy podkreślić. że z powyższych danych „prawdziwy” musi być tylko adres e-mail, ale można go stworzyć tylko dla celów konkursu.
Pozostałe:
 • Imię i nazwisko - będą wykorzystane przy drukowaniu dyplomu
 • Data urodzenia – fragment będzie wykorzystany hasło do logowania do systemu e-nauka
Na formularzu jest napis Więcej o danych osobowych w Konkursie, po kliknięciu w który jest wyświetlane powyższe wyjaśnienie.
Powyżej formularza wyświetlane jest menu:

z czterema pozycjami:
 • Regulamin - umożliwia wyświetlenie
 • Instrukcja - umożliwia wyświetlenie
 • Platforma e-nauka - zapewnia dostęp do jednego z narzędzi konkursu (patrz Regulamin)
 • Patriotyczna Gra Komunikacyjna - zapewnia dostęp do jednego z narzędzi konkursu (patrz Regulamin)
Po wypełnieniu formularza i kliknięciu w pole Zapisz się wyświetlana jest informacja:

Po zalogowaniu się do poczty widzimy komunikat:

Po kliknięciu w napis Potwierdzenie wyświetlany jest ekran:

Informuje on o potwierdzeniu rejestracji, przyznanym identyfikatorze i informuje o wysłaniu tych i kolejnych informacji e-mailem.
Po powtórnym zalogowaniu się do poczty widzimy następny komunikat:

Podane w nim są:
 • potwierdzenie rejestracji
 • przyznany identyfikator
 • link do instrukcji
 • link do regulaminu
 • link do platformy e-nauka
 • link do Patriotycznej Gry Komunikacyjnej
Zapoznanie się z tym komunikatem kończy rejestrację w konkursie.

CZĘŚĆ II
UDZIAŁ

1. Patriotyczna Gra Komunikacyjna

Dostępna jest pod adresem: https://graedu.pl/pgk/
W pierwszej kolejności należy się zarejestrować: pozycja Rejestracja - druga od lewej w górnym pasku.
Wyświetlany jest ekran:

Należy wypełnić wszystkie pola na wyświetlanym ekranie, a w szczególności zaznaczyć, że jest się uczestnikiem konkursu oraz podać identyfikator uczestnika w konkursie podany w otrzymanym e-mailu.
Dalsze postępowanie opisano w opracowaniach:
 • Instrukcja
 • Instrukcja w pigułce
dostępnych w pozycji Zasady - pierwsza od lewej w górnym pasku.

Uwaga
Strona internetowa i pytania testowe w odwiedzanym miejscu mogą być wyświetlone na dwa sposoby:
 1. poprzez zeskanowanie kodu QR na tabliczce
 2. z tabeli zamieszczonej na stronie gry - przede wszystkim w przypadku braku tabliczki z kodem QR
Dla potwierdzenia przybycia do odwiedzanego miejsca konieczne jest zezwolenie w smartfonie na pomiar lokalizacji.

2. System e-nauka

Dostępny jest pod adresem: https://e-nauka.net/
Należy wybrać:
 • Przejdź do systemu
 • Uczelnia: Demonstracyjna
 • Login: identyfikator uczestnika w konkursie - podany w otrzymanym e-mailu.
 • Hasło: enaukaDDMMYY (fragment podanej daty urodzenia), YY to dwie ostatnie cyfry w roku urodzenia
Wyświetlany jest wtedy ekran:

Dalsze postępowanie opisano w podręczniku dostępnym pod adresem: http://cieciura.net/e-nauka_opis/ ? Rozdział III. MODUŁ STUDENTA
Należy podkreślić wprowadzone uproszczenia:
 • tylko jeden okres preferowany, obejmujący cały czas I etapu
 • brak ankiet – jest tylko Księga gości
Dla ułatwienia korzystania z systemu e-nauka poniżej przedstawiono krótkie wyjaśnienia.
Po zalogowaniu trzeba kliknąć w nazwę konkursu Historia Armii Krajowej – ekran podano powyżej.
Wyświetlany jest wtedy główny ekran systemu, dotyczący trybu Nauka – o czym poniżej.

W górnej jego części znajduje się menu z następującymi pozycjami:
 • Nauka – tryb udzielania odpowiedzi z podpowiadaniem, można dokonywać wielokrotnie, nie ma ograniczenia czasu na udzielanie odpowiedzi
 • Sprawdzanie – tryb udzielania odpowiedzi bez podpowiadania, tylko te wyniki są uwzględniane, można dokonywać wielokrotnie, jest ograniczenia czasu na udzielanie odpowiedzi w zależności od liczby haseł/luk/pytań , zapisywany jest najlepszy wynik
 • Ranking – uzyskane wyniki w trybie Sprawdzanie
 • Dodatkowe punkty – punkty uzyskane w Patriotycznej Grze Komunikacyjnej
 • Wejściówki i zejściówki – nie dotyczy
 • Zestawienie zbiorcze – wszystkie uzyskane wyniki
Poniżej menu znajduje się wykaz trzech rodzajów opracowanych pomocy dydaktycznych.
Po prawej dostępny wykaz Materiałów dydaktycznych

oraz przyciski do dokonania wpisu do Księgi gości oraz obejrzenia dotychczasowych wpisów.
.

Proponowane postępowanie i wyjaśnienie są następujące:
 1. Udzielanie odpowiedzi w trybie Nauka dla wybranych pomocy dydaktycznych, a po opanowaniu wiedzy udzielenie odpowiedzi w trybie Sprawdzanie.
 2. W pozycji Ranking można zobaczyć wyniki uzyskane w trybie Sprawdzanie.
 3. W pozycji Dodatkowe punkty są dostępne wyniki z Patriotycznej Gry Komunikacyjnej – aktualizacja co 2 godziny, w opracowaniu.
 4. W pozycji Komunikacja są zarejestrowane wpisy do Księgi gości
 5. W Zestawieniu zbiorczym są widoczne na bieżąco uzyskane wyniki – w ostatniej kolumnie podana jest informacja o przyznanej nagrodzie.