OGŁOSZENIE

W dniu wczorajszym zakończyła się kolejna edycja PATRIOTYCZNEJ GRY KOMUNIKACYJNEJ.

Laureatami w tej edycji zostali:

W/w laureaci zostaną powiadomieniu o dacie i miejscu odbioru nagród.

Laureaci indywidualni proszeni są o podanie swojego adresu e-mailowego za pomocą Formularze kontaktowego.