Po zmianie władz Światowego Związku Żołnierzy AK i objęciu obowiązków p.o. Prezesa Zarządu Głównego ŚZŻAK przez p. Hannę Stadnik została podjęta decyzja o zaprzestaniu umieszczania informacji o krzyżówkach: Opracowana krzyżówka dla numeru wrześniowego została usunięta z przygotowanego numeru.

Nowo wybrany p.o. Prezesa Zarządu Głównego ŚZŻAK płk Jerzy Żelaśkiewicz wyraził zgodę na publikowanie, po kilku miesięcznej przerwie, w kolejnych numerach Biuletynu Informacyjnego ŚZŻAK zaproszenia do rozwiązywania krzyżówki mojego autorstwa, z zawartości numeru. Poinformowałem o tym Redaktora Naczelnego Biuletynu oraz Członków Rady Fundacji Polskiego Państwa Podziemnego. Kiedy kilka dni poźniej zadzwoniłem do Redaktora Naczelnego z prośbą o przekazanie wersji elektronicznej numeru styczniowego do ułożenia krzyżówki, usłyszałem, że Prezydium zakazało zamieszczania w Biuletynie takich zaproszeń.

Krzyżówki były jednak dalej opracowywane i udostępniane w portalu Fundacji Polskiego Państwa Podziemnego, autorom poprawnych haseł i wyczerpujących komentarzy były przyznawane nagrody rzeczowe.

W sprawie publikowania informacji o krzyżówkach 10 marca 2021 r. napisałem pismo do p.o. Prezesa na którym umieścił 12 marca 2021 r. swoją decyzję "Polecam" - pismo z decyzją

Skan pisma z decyzją przesłałem jako załacznik do e-maila do Redaktora Naczelnego Biuletynu:

Zgodnie z załączoną decyzją p.o. Prezesa ZG ŚZŻAK proszę o:
  1. Publikowanie od najbliższego numeru Biuletynu informacji o krzyżówkach w analogicznej postaci jak poprzednio
  2. Udostępnianie postaci elektronicznej Biuletynu w momencie przekazania do druku
  3. Spowodowanie zamieszczenia na stronie Biuletynu linków do krzyżówek z numerów od września 2020 do lutego 2021, linki są dostępne na podstronie: https://graedu.pl/pasta -> Krzyżówki -> Krzyżówki dotyczące Biuletynu Informacyjnego ŚZŻAK.
Na tego e-maila nie otrzymałem żadnej odpowiedzi.

Po próbach kontaktu otrzymałem od Redaktora Naczelnego e-maila z informacją ... nie otrzymałem od moich zwierzchników z ZG ŚZŻAK żadnego oficjalnego potwierdzenia na zawarte w Pańskim piśmie informacje. Jeśli takowe otrzymam – zastosuje się. Póki co obowiązują mnie poprzednie polecenia, aby krzyżówek nie publikować w żadnej formie.

Tak więc decyzje aktualnych władz są sprzeczne z postanowieniami Statutu ŚZŻAK: Wśród członków Prezydium sprzeciwiających się publikowaniu informacji o krzyżówkach jest tylko 1 kombatant na 6. Są wśród nich: profesor nauk humanistycznych, historyk Wiesław Wysocki - wcześniejsze opinie: opinia 1 opinia 2 oraz profesor nauk medycznych, lekarz Mieczysław Szostek, powołany na zwolnione miejsce w skład Prezydium w grudniu 2018 roku.

Mimo wszystko krzyżówki będą dalej opracowywane i udostępniane w tym miejscu. Nagrody dla autorów nadsyłanych rozwiązań będą przyznawane i przekazywane przez Fundację Polskiego Państwa Podziemnego.

Marek Cieciura
Przewodniczący Rady Fundacji Polskiego Państwa Podziemnego
Były Wiceprezes Zarządu Głównego ŚZŻAK
(wybrany do składu Prezydium Zarządu Głównego podczas Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego ŚZŻAK w kwietniu 2018 roku największą liczbą głosów, odwołany z funkcji przez członków Prezydium sprzeciwiających się publikowaniu informacji o krzyżówkach)