Prof. dr hab. inż. Andrzej Barczak
Warszawa 19 maja 2020 r.
Ocena Turystycznego Przewodnika Edukacyjnego „Poznaj Stare Powązki”
Przewodnik ma postać oryginalnego i złożonego oprogramowania, dostępnego w chmurze internetowej spod adresu: https://graedu.pl/powazki poprzez przeglądarkę. Może być wykorzystany przy wirtualnym, jak i realnym zwiedzaniu cmentarza – w obu tych przypadkach dostarcza informacji o wybranych 60 osobach, zgrupowanych w 20 kategoriach, zwanych szlakami. W przypadku zwiedzania realnego ułatwia dotarcie do grobów. Posiada wyjątkowo przyjazny i czytelny interfejs dzięki zastosowanej responsywności.
We wszystkich z tych przypadków wykorzystywane są następujące elementy Przewodnika: Dodatkowo Przewodnik może być wykorzystany jako gra z mechanizmami grywalizacji, do dyspozycji są wtedy kolejne elementy: Rejestracja, Komunikacja, pytania testowe z Miejsc i Rankingi. W Przewodniku występuje jeszcze element: Zestawienia, dostarcza on m.in. informacji o ostatnio odwiedzanych miejscach.
Ograniczona objętość niniejszej opinii nie pozwala na szczegółową charakterystykę wszystkich elementów, stąd ograniczę się do kilku uwag.
Krzyżówki są oryginalnym sposobem dostarczania wiedzy poprzez nie tylko wyświetlanie biogramów, ale także podpowiedzi w postaci kolejnych liter haseł oraz liter haseł w kolejności losowej.
W elemencie Miejsca dostępna jest bardzo czytelna mapa z możliwością wybierania szlaków oraz wykaz grobów z możliwością sortowania. Możliwe jest podpowiadanie w udzielaniu odpowiedzi na pytania testowe poprzez skreślanie błędnych odpowiedzi, dzięki temu następuje także dostarczanie wiedzy. Ranking udostępnia klasyfikację oraz szczegółowe informacje o zdobytych punktach. Umożliwia także wydrukowanie dyplomu za przyznaną odznakę – w tym momencie jest testowany, ale można to sprawdzić. W Przewodniku przy realnym zwiedzaniu zastosowano automatyczne potwierdzanie dotarcia do odwiedzanych grobów poprzez zmierzenie współrzędnych odwiedzającego i porównanie ich ze współrzędnymi grobów. Jest to oryginalne rozwiązanie, nie wymagające innego potwierdzania.
Na szczególne podkreślenie zasługuje planowane wykorzystanie kodów QR jako źródeł informacji o pochowanych.
Przewodnik dostarcza także informacji o odwiedzaniu grobów oraz poziomie opanowania dostarczanej wiedzy, co jest jego unikalną cechą. Posiadane informacje o zwiedzających pozwolą na ocenę ich struktury.
W części Dalsze plany podano planowane uzupełnienie opisów o nagrania lektorów, dokładne zmierzenie współrzędnych grobów oraz opracowanie wersji przewodnika w języku angielskim.
Przewodnik obejmuje bardzo obszerną wiedzę historyczną i faktograficzną, zawartą w udostępnianych biogramach. Posiada wyjątkowe walory edukacyjne. Jego użytkownikami mogą być osoby w każdym wieku, a dzięki dostępności na smartfonach powinien być atrakcyjny szczególnie dla młodzieży. Posiada nowoczesny charakter, bardzo dobrze zaprojektowanej strony internetowej. Przy implementacji wykorzystano najnowsze technologie informatyczne. Dzięki modułowej strukturze może być ciągle rozbudowywany poprzez dodawanie nowych funkcjonalności.
Koncepcja i implementacja Przewodnika to edukacyjny pomysł godny najwyższego uznania i szczególnych podziękowań, zasługujący na upowszechnienie w jak najszerszej skali.