INSTRUKCJA

Oprogramowanie Przewodnika umieszczone jest pod adresem: graedu.pl/powazki i dostępne jest poprzez przeglądarkę internetową

Wprowadzenie

 1. Celem Przewodnika jest ułatwienie zwiedzania Cmentarza Powązkowskiego oraz dostarczanie wiedzy o wybranych osobach, pochowanych na Cmentarzu i ewentualnie wyrywkowe sprawdzenie poziomu jej opanowania.
 2. Przewodnik adresowany jest do szerokiego kręgu odwiedzających Cmentarz - rożnorodność wybranych powinna spowodować, że "każdy znajdzie coś dla siebie"
 3. Organizatorem korzystania z Przewodnika jest Fundacja Polskiego Państwa Podziemnego
 4. Promotorem Przewodnika jest "Społeczny Komitet Opieki Nad Starymi Powązkami im. Jerzego Waldorffa" .
 5. Z Przewodnika mogą korzystać zarówno osoby pełnoletnie, jak i niepełnoletnie.
 6. Korzystanie z Przewodnika jest bezpłatne, tzn. nie jest wymagane żadne wpisowe.
 7. Korzystający z Przewodnika poruszają się na własną odpowiedzialność i biorą na siebie pełną odpowiedzialność prawno-cywilną. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność za taką osobę ponoszą rodzice/opiekunowie prawni.

Czynności wstępne

 1. Zapoznać się z Regulaminem, dostępnym w pozycji Wstęp w górnym menu
 2. Zapoznać się z opracowanymi szlakami i ich miejscami na wyświetlanej mapie i tabeli (podane w kolejności alfabetycznej).
  W sumie jest 130 miejsc w 41 szlakach, 38 ma po 3 miejsca, 1 ma 4 miejsca i 2 maja 6 miejsc.
 3. Wybrać szlaki do zwiedzania - tabela Wykaz miejsc w pozycji Miejsca w górnym menu w tabelce poniżej mapy
 4. Ewentualnie
  • Zapoznać się z historią cmentarza i wybranymi informacjami oraz liczbami odrestaurowanych grobów - rozwiązać pierwszą i drugą krzyżówkę, dostępne w pozycji Krzyżówki w górnym menu
  • Rozwiązać krzyżówki dotyczącą miejsc na wybranych szlakach, dostępne w pozycji Krzyżówki w górnym menu (za wyjątkiem ostatniego szlaku)
  • Zapoznać się z opisami miejsc wybranych szlaków w kolumnie tabeli Wykaz miejsc lub po kliknięciu w oznaczenie miejsca na mapie.

Postępowanie przy pieszym odwiedzaniu miejsc

 1. Zainstalować na smartfonie lub tablecie darmową aplikację do odczytywania kodów QR - tylko raz.
 2. Zezwolić na smartfonie lub tablecie na pomiar lokalizacji.
 3. Dojść do zaplanowanych miejsc korzystając z Nawigacji - kolumna Nawigacja tabeli Wykaz miejsc
  W tym momencie wyświetlana trasa prowadzi do środka sektora. Po przyjściu należy znaleźć grób na podstawie podawanego w opisie numeru rzędu i numeru grobu (pod zdjęciem grobu) oraz wyświetlanego zdjęcia (przewiduje się stopniowe wprowadzanie współrzędnych grobu).
 4. Zapoznać się z życiorysem skanując umieszczony w odwiedzanym miejscu kod QR lub klikając w kolumnie Miejsce tabeli Wykaz miejsc lub klikając w oznaczenie miejsca na mapie.

Postępowanie przy zdalnym odwiedzaniu miejsc

 1. Odwiedzić zdalnie zaplanowane miejsca wybierając je z tabeli Wykaz miejsc
 2. Zapoznać się z życiorysem klikając w kolumnie Miejsce tabeli Wykaz miejsc lub klikając w oznaczenie miejsca na mapie.

Dodatkowe działania przy wykorzystywaniu przewodnika w edukacji

Możliwe są zarówno przy pieszym, jak i zdalnym odwiedzaniu miejsc.
 1. Zarejestrować takie wykorzystywanie przewodnika - pozycja Rejestracja w górnym menu - tylko raz, podając wymagane informacje:
  • Pseudonim
  • Adres e-mail
  • Status zawodowy
  oraz opcjonalnie dodatkowe.
  Po wpisaniu tych danych otrzymuje się e-maila z potwierdzeniem rejestracji, podane są w nim:
  • Pseudonim
  • Nazwa przewodnika z adresem
  • Pin do autoryzacji drukowania dyplomu
 2. Zapoznać się z pytaniami testowymi w kolumnie Test tabeli Wykaz miejsc lub po kliknięciu w oznaczenie miejsca na mapie
 3. Odpowiedzieć na pytania testowe dotyczące odwiedzanych miejsc - dostępne w kolumnie Test tabeli Wykaz miejsc lub po kliknięciu w oznaczenie miejsca na mapie. Możliwe jest uzyskanie pomocy poprzez kliknięcie przycisku Podpowiedź - skreślana jest wtedy jedna nieprawidłowa odpowiedź. Przy pieszym zwiedzaniu cmentarza można wyświetlać pytania testowe skanując umieszczony w odwiedzanym miejscu kod QR - liczba przyznawanych punktów zależy od automatycznego potwierdzania obecności przy odwiedzanym miejscu.
 4. 4. Rozwiązać krzyżówki i odpowiedzieć na pytania z dodatkowych testów – pozycje Krzyżówki i Testy dostępne w górnym menu.
 5. Jednorazowo:
  • Wpisać się do Księgi gości - pozycja Komunikacja w górnym menu
  • Wypełnić ankietę - pozycja Komunikacja w górnym menu
  • Powiadomić znajomych - pozycja Komunikacja w górnym menu
 6. Przekazać uwagi - pozycja Komunikacja w górnym menu
 7. Sprawdzić uzyskane punkty - pozycja Ranking w górnym menu - w przypadku odpowiadania na pytania
 8. Zapoznać się z udostępnianymi zestawieniami - pozycja Zestawienia w górnym menu - w przypadku odpowiadania na pytania
© Marek Cieciura