Prof. dr hab. Leszek Żukowski
Warszawa 20 maja 2020 r.
Opinia o Turystycznym Przewodniku Edukacyjnym „Poznaj Stare Powązki”

Z każdym cmentarzem wiąże się historia. A z historią to jest tak: „znamy, zapominamy, nie znamy”. Naszym zadaniem jest: przypomnieć historię.
Przewodnik „Poznaj Stare Powązki” to kolejne narzędzie edukacyjne wygenerowane według pomysłu Wiceprezesa Zarządu Głównego ŚZŻAK kol. Marka Cieciury i zasilone informacjami przez niego przygotowanymi.
Stanowi ono połączenie wcześniej opracowanych krzyżówek, dostępnych w Internecie i wydanych w postaci książkowej „Historia Armii Krajowej Leksykon krzyżówkowy Objaśnienia i rozwiązania” oraz gier turystycznych z których pierwsza to „Patriotyczna Gra Komunikacyjna”, której informacje zostały wydane w 3 obszernych książkach. Przewiduje także wykorzystywanie tabliczek z kodami QR, w umocowaniu których uczestniczyłem kilka razy.
Zgodnie z nazwą Przewodnik ułatwia zwiedzanie zabytkowej nekropolii, jaką jest Cmentarz Powązkowski oraz dostarcza ogrom wiedzy historycznej poprzez udostępnienie życiorysów 60 pochowanych osób i sprawdza poziom jej opanowania. Osoby te są zgrupowane w ramach 20 szlaków, m.in. aktorek i aktorów, duchownych, dziennikarzy, ludzi nauki i kultury, piosenkarek i piosenkarzy, pisarzy, polityków i sportowców.
Przewodnik ułatwia też dotarcie do grobów kilkunastu żołnierzy Armii Krajowej zgrupowanych przede wszystkim w ramach trzech dedykowanych szlaków: W przewodniku dostępnych jest też osiem krzyżówek, z których dwie dotyczą cmentarza, a pozostałe wybranych szlaków. Te ostatnie zawierają krótkie biogramy i zdjęcia grobów, przykładowo dla ostatniego z w/w szlaków dotyczących 27 żołnierzy. W publikowanych planach podany jest zamiar opracowania oddzielnych przewodników dla takich szlaków.
Zarówno w biogramach jak i w krzyżówkach można wysłuchać tematycznie związanych piosenek i melodii, a także nagranych wypowiedzi.
Przewodnik jest łatwy w wykorzystywaniu, o czym przekonałem się osobiście podczas zapoznawania się z jego możliwościami.
Na podstawie zawartości Przewodnika można ocenić, że jego opracowanie było bardzo pracochłonne. W części turystycznej obejmowało: znalezienie osób pochowanych na cmentarzu, wyszukanie informacji biograficznych, opracowanie krótkich biogramów, znalezienie zdjęć pochowanych, znalezienie zdjęć i lokalizacji grobów, zmierzenie na mapie Google współrzędnych sektorów oraz opracowanie pytań testowych. Wygenerowanie krzyżówek wymagało przygotowania pierwszej części z powyższych informacji.
Jestem przekonany, że Przewodnik odegra ważną rolę w wychowaniu patriotycznym młodzieży oraz w utrwalaniu i rozpowszechnianiu historii, tradycji i dziedzictwa ideowego – Etosu Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego.
Stąd proponuję wygenerowanie analogicznego przewodnika dla Wojskowego Cmentarza deklarując swoje wsparcie.