Instrukcja

Instrukcja .PDF
Niniejsza instrukcja dotyczy Turystycznego Przewodnika "Groby żołnierzy AK w Sopocie", dostępnego pod adresem: https://graedu.pl/grobysopot
Obejmuje on na razie 10 grobów żołnierzy AK znajdujących się na obu cmentarzach. Na grobach tych są lub będą umocowane tabliczki z kodami QR udostępniające życiorysy pochowanych.
Cmentarz Komunalny
instrrukcja

Cmentarz Katolicki
instrrukcja

Turystyczny Przewodnik jest znacznie uproszonąwersją Turystycznego Przewodnika Edukacyjnego. W tym przewodniku położenie kolejnych grobów jest pokazane na mapie i jest w nim możliwość wyświetlenia trasy dotarcia do każdego grobu z aktualnego miejsca położenia. Ale nie ma w nim rejestracji zwiedzających, pytań testowych i rankingów.
Wstępnie należy:
  1. Zainstalować w smartfonie program do odczytywania QR kodów, np. dla systemu Android QR Droid Private
  2. Dodać do ekranu głównego smartfona ikonę programu Przewodnika.
Ekran główny smartfona może mieć wtedy postać
instrrukcja

W górnej części ekranu widoczna jest ikona programu do odczytywania QR kodów oraz ikona Przewodnika.
Przewodnik może być przykładowo wykorzystywany w sposób następujący.
Po dotarciu do cmentarza należy:
  1. Zezwolić na pomiar lokalizacji
  2. Uruchomić program Przewodnika przez kliknięcie na jego ikonę
  3. Kliknąć na dole ekranu "Wykaz miejsc"
  4. Przewinąć wykaz do imienia i nazwiska pochowanego, którego grób chcemy odwiedzić oraz w prawo do ostatniej kolumny "Nawigacja"
  5. Kliknąć na instrrukcja w ostatniej kolumnie
Widoki wyświetlanych ekranów przedstawiono poniżej:
instrrukcja    instrrukcja

instrrukcja    instrrukcja

Symbol instrrukcjaznajdujący się w górnym i prawej części ekranu umożliwia wyświetlanie menu Przewodnika, a dolne symbole: Wykazu miejsc i Mapy - opisano to w dalszej części instrukcji.
Następnie należy dotrzeć do wybranego grobu zgodnie z wyświetlaną trasą.
W dalszym postępowaniu możliwe są dwa warianty:
Wariant 1
Należy zeskanować smarfonem kod QR umieszczony na tabliczce umocowanej na grobie z wykorzystaniem zainstalowanego programu
Światowy Związek Żołnierzy AK 6068 Okręg Pomorski Koło Sopot 4 Na ekranie smartfona wyświetlany jest życiorys pochowanego. Składa się on z szeregu części, których zawartość wyświetlana jest po kliknięciu w tytuł. Widoki wyświetlanych ekranów przedstawiono poniżej:
instrrukcja    instrrukcja

Po zapoznaniu się z życiorysem, po chwili zadumy, należy kliknąć na znajdujący się na dole opisu napis "Wróć do Przewodnika", po czym wyświetlany jest strona startowa Przewodnika. Można wybrać kolejny grób do odwiedzenia i wygenerować trasę dojścia.
instrrukcja    instrrukcja

Kliknięcie w napis "Edukacyjna Gra Turystyczna "Armia Krajowa w Sopocie" powoduje wyświetlenie obszernego opracowania.
Wariant 2
Można skorzystać z Przewodnika. Należy kliknąć w imię i nazwisko znajdujące się w drugiej kolumnie wykazu - wyświetlany jest wtedy życiorys pochowanego jak w wariancie 1 i dalsze postępowanie jest analogiczne.
Można także wyświetlić mapę, poprzez kliknięcie na dole ekranu "Mapa miejsc" pokazującą usytuowanie grobów na dwóch cmentarzach.
Pod mapą są znaczniki instrrukcja umożliwiające wybranie jednego z cmentarzy - w poniżej zamieszczonej tabeli wyświetlane są tylko groby z wybranego cmentarza. Po kliknięciu na znacznik grobu wyświetlane są: numer, imię i nazwisko oraz napis Przejdź do opisu.
instrrukcja    instrrukcja

instrrukcja    instrrukcja

Kliknięcie w ten napis powoduje wyświetlenie życiorysu i dalsze postępowanie jest analogiczne.
Inne możliwości Przewodnika
Po kliknięciu w symbol znajdujący się w górnym i prawej części ekranu wyświetlane jest menu Przewodnika. Do tej pory opisano pozycję "Miejsca". Możliwości kolejnych pozycji są następujące: