Krzyżówka z Biuletynu - grudzień 2019 r.

Wersja elekroniczna numeru Biuletynu

Podczas rozwiązywania krzyżówki w wersji elektronicznej automatycznie wypełniane jest hasło główne krzyżówki (The main phrase), zamieszczone poniżej planszy.
W krzyżówce przez pomyłkę znalazły się trzy hasła z artykyłu o ppłk. Wiktorowskim zamieszczonego w numerze wrześniowym.
Można je przysłać e-mailem na adres: biuletyn.ak@wp.pl do 20 stycznia 2020 r. wraz z komentarzem i pocztowym adresem zwrotnym.
Wśród autorów poprawnych haseł i komentarzy będą rozlosowane nagrody rzeczowe, które zostaną wysłane pocztą.
Prosimy także o wpisanie swojej opinii o krzyżówkach do Księgi gości naszego portalu


This interactive crossword puzzle requires JavaScript and any recent web browser, including Windows Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, or Apple Safari. If you have disabled web page scripting, please re-enable it and refresh the page. If this web page is saved on your computer, you may need to click the yellow Information Bar at the top or bottom of the page to allow the puzzle to load.

Krzyżówka w postaci papierowej

© Marek Cieciura