Edukacyjny charakter krzyżówki

Kreatywność to inteligencja, która dobrze się bawi - Albert Einstein

Glowa

Rozwiązywanie krzyżówek stanowi połączenie inteligentnej rozrywki z edukcją i intelektualnym treningiem mózgu.
Każdy z nas chciałby, aby jego umysł działał wydajniej i skutecznie rozwiązywał problemy życia codziennego.

Krzyżówki mają na celu sprawdzenie stopnia opanowania terminologii i znajomości podstawowych pojęć. Wpływają korzystnie na: Krzyżówka powoduje też uporządkowanie i posegregowanie posiadanych zasobów wiedzy. Poza tym, słowo „krzyżówka” kojarzy się z rozrywką, czymś przyjemnym i swobodnym, co powoduje pozytywne nastawienie rozwiązujących.

Należy podkreślić, że hasłami z reguły są słowa występujące w objaśnieniiu a nie nazwiska, pseudonimy, czy nazwy miejscowości. Takie podejście oraz otaczający objaśnienie fragment tekstu (kontekst) ułatwia odgadnięcie haseł.
Dodatkowym ułatwieniem jest możliwość podpowiedzi kolejnych liter hasła i publikowanie wszystkich liter hasła w losowej kolejności. Takie wspomaganie pozwala na płynne dostosowanie poziomu trudności do indywidualnych możliwości krzyżówkowicza.
Podawanie w objaśnieniach haseł znacznie więcej informacji niż które są potrzebne do odgadgadnięcia haseł powoduje zdobywanie dodatkowej wiedzy i rozwój intelektualny rozwiązującego krzyżówkę. Takie ćwiczenia mogą opóźnić proces starzenia się mózgu poprzez rozwijanie zdolności poznawczych oraz zapamiętywania i przetwarzania informacji.

Zapraszamy do rozwiązania krzyżówki każdego komu zależy na zdobyciu wiedzy oraz poprawie sprawności intelektualnych.

Niniejsze krzyżówki są kontynuacją podejścia stosowanego przed laty: publikacja Książka "Historia Armii Krajowej - Leksykon krzyżówkowy" oraz 63 krzyżówki w postaci elektronicznej