Instrukcja

instrukcje powinny być precyzyjne, krótkie oraz łątwe do odczytania - Thomas W. Mangione

Glowa

W krzyżówce możliwe jest: Rozwiązywanie krzyżówki może przebiegać w sposób następujący:
  1. Wybranie na planszy poziomego lub pionowego paska z hasłem i kliknięcie w niego - wyświetalne jest objaśnienie z zaznaczeniem .......... miejsce gdzie jest umieszczone hasło.
  2. W wyświetlanym okienku (położonym na górze lub z prawej strony) możliwe jest:
Co pewien czas można sprawdzić poprawność wpisanych haseł przyciskiem Sprawdź.
Wyświetlony zostanie wtedy stosowny komunikat podający liczby błędnych i niekompletnych haseł oraz procent poprawnych haseł WPH i wystawianą na jego podstawie, ocenę rozwiązywania krzyżówki w oparciu : Na planszy w kolorze czerwonym wyświetlone zostają błędnie podane hasła. Należy je poprawić i powtórnie sprawdzić.

Podczas rozwiązywania krzyżówki automatycznie wypełniane jest hasło główne krzyżówki, zamieszczone poniżej planszy.
Można je przysłać wykorzystując formularz dostępny po wypełnieniu hasła głównego.

Do formularza automatycznie są wpisywane następujące infromacje: Jako uzupełnienie należy podać: Dodatkowo można podać: Przed wysłaniem zawarości formularza powinno się sprawdzić poprawność wpisanych haseł za pomocą przycisku Sprawdź. Dopiero ich poprawność/kompletność gwarantuje poprawnność hasła głównego.
Po uzyskaniu poprawności wszystkich haseł można wysłać jego zawartość przyciskiem Wyślij.