Zasada przyznawania nagród

Ten nagrodzony, kto zadowolony - William Shakespeare

Glowa

Osobom, które nadesłały hasło główne i komentarz będą przyznawane nagrody.

Przy przyznawaniu nagród uwzględniany jest obliczany i przesyłany wskaźnik: W = x1 + 20*x2 + 30*x3 + 40*x4 + 50*x5
gdzie: Nagrody będą przyznawane osobom, które przy rozwiązywaniu krzyżówki uzyskały najmniejszą wartość w/w wskaźnika oraz nadesłały najbardziej wyczerpujące komentarze do hasła głównego.
Nagrody zostaną wysłane pocztą.