Technologia opracowywania i dostępność krzyżówek

Metody i narzędzia prowadzące narody drogą kultury i postępu są zawsze dziełem inteligencji - Franco Scaglia
Glowa
Krzyżówka ma postać strony internetowej, którą stanowi zbiór uporządkowanych logicznie, połączonych ze sobą przez nawigację oraz linki, elementów umieszczonych pod ustalonym adresem i dostępnych za pomocą przeglądarki internetowej.
Pierwsze wersje krzyżówek zostały wygenerowane przed wielu laty z wykorzystaniem najbardziej popularnego wtedy programu EclipseCrossword.
Następnie zostało opracowanych kilka możliwości rozszerzenia funkcjonalności generowanych krzyżówek: Są one dostępne na stronie producenta programu EclipseCrossword.
Następnie zostało opracowane oprogramowanie umożliwiające rozszerzenie funkcjonalności wygenerowanej krzyżówki m.in. o: W ostatnim okresie opracowane zostały kolejne możliwości poprzez dołączanie modułów JavaScript udostępniających czy zapewniających m.in.: Innymi słowy krzyżówka ma postać aplikacji internetowej, to znaczy programu komputerowego, który pracuje na serwerze WWW i komunikuje się poprzez Internet, z wykorzystaniem przeglądarki internetowej użytkownika, będącego w takim przypadku interaktywnym klientem aplikacji (jednoczesne odbieranie informacji i reagowanie na nią).
Krzyżówki są dostępne na własnym serwerze umieszczonym w chmurze internetowej.
Dla niektórych krzyżówek opracowywane są ich wersje, o takiej samej zawartości i funkcjonalności, w formie tzw. aplikacji mobilnej, do zainstalowania w smartfonie czy tablecie i rozwiązywania bez dostępu do Internetu (w trybie off line). Dostęp taki będzie wymagany tylko do przesłania informacji zwrotnych.
Będą to aplikacje typu PWA (Progressive Web App) , generowane w oparciu o strony internetowe.
Aplikacje te będą dostępne za darmo: