Zapisywanie wyników rozwiązywania krzyżówek

Kto nie ma pamięci, ten niech ją sobie stworzy na papierze - Gabriel Garcia Marquez

Dysk

Od grudnia ubiegłego roku w portalu https://biuletyn-ak.pl/ publikowane są krzyżówki z artykułów Biuletynu. Po rozwiązaniu krzyżówki automatycznie jest tworzone hasło główne, możliwe do przysłania e-mailem do Redakcji Biuletynu wraz z wpisywanym komentarzem. Autorom poprawnych haseł i wyczerpujących komentarzy były przyznawane nagrody rzeczowe. Od niedawna możliwe jest zapamiętanie wyników rozwiązywania krzyżówek, po wcześniejszym zarejestrowaniu się na stronie https://graedu.pl/pasta/ -> Rejestracja
Na w/w stronie są dostępne m.in.: Wyniki rozwiązywania krzyżówek są dostępne na niniejszej stronie -> Rankingi -> Indywidualny -> Krzyżówki -> Szczegóły

Dla zapisania wyników konieczne jest wcześniejsze zarejestrowanie się -> Rejestracja


Prosimy o wpisanie swojej opinii o krzyżówkach: -> Komunikacja -> Księga gości oraz powiadamianie znajomych: Komunikacja -> Powiadom znajomego

Taka rejestracja będzie stopniowo wprowadzana dla pozostałych krzyżówek.