Armia Krajowa, Szare Szeregi i Powstanie Warszawskie (9604)

   Uwaga!

   Zgodnie z regulaminem, podane odpowiedzi zostaną zapisane w rankingu jeżeli są udzielone po raz pierwszy lub kiedy od poprzedniej rejestracji upłynęło co najmniej 1 dni

   Pytanie 1. Drugim komendantem Armii Krajowej był …

   Odpowiedzi:


   Pytanie 2. Armia Krajowa powstała 14 ... 1942 roku w wyniku przemianowania Związku Walki Zbrojnej rozkazem Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych, gen. Władysława Sikorskiego

   Odpowiedzi:


   Pytanie 3. Podczas okupacji w Armii Krajowej zaprojektowano i wyprodukowano m.in.: ... sztuk pistoletu maszynowego Błyskawica

   Odpowiedzi:


   Pytanie 4. Podczas okupacji w Armii Krajowej zaprojektowano i wyprodukowano m.in.: ... tys. sztuk ręcznego granatu zaczepnego Sidolówka

   Odpowiedzi:


   Pytanie 5. Podczas okupacji w Armii Krajowej zaprojektowano i wyprodukowano m.in.: ... sztuk ręcznego granatu zaczepnego Filipinka

   Odpowiedzi:


   Pytanie 6. Armia Krajowa została rozwiązana 19 ... 1945

   Odpowiedzi:


   Pytanie 7. Podczas Powstania Warszawskiego po stronie polskiej poległo …

   Odpowiedzi:


   Pytanie 8. W latach 1941-44 przerzucono do kraju samolotami z Anglii, a później z Włoch ... cichociemnych.

   Odpowiedzi:


   Pytanie 9. 1 sierpnia 1944 zostało zmobilizowanych w Warszawie około …

   Odpowiedzi:


   Pytanie 10. Kryptonim „Meksyk II” to akcja oddziału Szarych Szeregów …

   Odpowiedzi:


   Pytanie 11. W momencie maksymalnej zdolności bojowej (lato 1944) siły Armii Krajowej liczyły ok. ... tysięcy żołnierzy

   Odpowiedzi:


   Pytanie 12. W ramach Planu Odtwarzania Sił Zbrojnych zaplanowano ... dywizji piechoty

   Odpowiedzi:


   Pytanie 13. Pierwszy komendant Szarych Szeregów to …

   Odpowiedzi:


   Pytanie 14. W Powstaniu Warszawskim brało udział ... cichociemnych

   Odpowiedzi:


   Pytanie 15. Kryptonim hufców Szarych Szeregów to …

   Odpowiedzi:


   Pytanie 16. Kobiety stanowiły około ... procent stanów osobowych Armii Krajowej

   Odpowiedzi:


   Pytanie 17. W okresie od 4 sierpnia – 18 września 1944 roku Warszawa i bazy podmiejskie odebrały zrzuty ponad ... ton amunicji i uzbrojenia

   Odpowiedzi:


   Pytanie 18. Pierwszym komendantem Armii Krajowej był …

   Odpowiedzi:


   Pytanie 19. Batalionem „Parasol” dowodził …

   Odpowiedzi:


   Pytanie 20. Trzecim komendantem Armii Krajowej był …

   Odpowiedzi:


   Pytanie 21. Jedno z haseł programu Szarych Szeregów dotyczące otwartej walki zbrojnej z okupantem …

   Odpowiedzi:


   Pytanie 22. Nazwa grupy Szarych Szeregów powyżej 18 lat …

   Odpowiedzi:


   Pytanie 23. Akt kapitulacji Powstania Warszawskiego został podpisany …

   Odpowiedzi:


   Pytanie 24. Łącznie z siłami garnizonu miasta oraz jednostkami frontowymi przechodzącymi przez Warszawę, Niemcy użyli do walki z powstańcami – w różnych odstępach czasu – ogółem około …

   Odpowiedzi:


   Pytanie 25. Powstanie Warszawskie rozpoczęło się …

   Odpowiedzi:


   Wróć do wykazu miejsc