Tablica poświęcona Andrzejowi Paszkowskiemu

lokalizacja: Legionowo, Rondo Andrzeja Paszkowskiego (Szlak zielony, punkt 6)

Pytania testowe

Kościol Garnizonowy

Kpt. dr inż. Andrzej Paszkowski (1923–2003). Żołnierz Armii Krajowej „Dzik”, „Kord”, Honorowy Obywatel Miasta Legionowo.
Kościol Garnizonowy

Już od 1940 r. był zaangażowany w działalność niepodległościową. W 1943 r. ukończył Szkołę Podchorążych Rezerwy Piechoty, zorganizowaną przez I Rejon „Marianowo-Brzozów”. Dom państwa Paszkowskich był w latach okupacji miejscem, w którym odbywały się kursy tajnej podchorążówki i w którym znajdowały schronienie osoby ukrywające się przed władzami hitlerowskimi. Andrzej Paszkowski pełnił funkcję zastępcy dowódcy Oddziału Dywersji Bojowej 7. Rejonu „Jelsk”. Brał udział w Powstaniu Warszawskim w Batalionie „Zemsta” Zgrupowania Kampinos. Podczas działań wojennych był ranny i kontuzjowany.
Po zakończeniu wojny Andrzej Paszkowski pracował na Ziemiach Zachodnich, ukończył studia wyższe i uzyskał stopień naukowy doktora.
Tylko dzięki jego uporowi i konsekwencji legionowska „Kozłówka”, najstarsza zabytkowa willa naszego miasta, została uratowana przed całkowitą dewastacją. Oprócz pracy zawodowej działał społecznie, organizując pomoc dla AKowców znajdujących się w trudnych warunkach materialnych. Gromadził też dokumenty związane z historią Armii Krajowej, współtworzył Wielką Encyklopedię Powstania Warszawskiego.
W uznaniu jego rzetelnej, wieloletniej pracy, w hołdzie dla jego odwagi i prawości, w 1999 r. Rada Miasta Legionowo przyznała Andrzejowi Paszkowskiemu tytuł Honorowego Obywatela Miasta Legionowo.
Na wniosek koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, w dziesiątą rocznicę śmierci Andrzeja Paszkowskiego, Rada Miasta Legionowo nadała jego imię rondu znajdującemu się przy przejściu przez tory kolejowe do willi Kozłówka, dysponując jednocześnie wykonanie stosownej tablicy informacyjnej. Nadanie nazwy „Rondo im. Andrzeja Paszkowskiego” i odsłonięcie tablicy miało miejsce 3 maja 2013 r. W uroczystości wzięli udział kombatanci AK, rodzina Andrzeja Paszkowskiego, władze miasta, poseł na Sejm RP i mieszkaniec Legionowa Mariusz Błaszczak, delegacje harcerzy i młodzieży szkolnej oraz mieszkańcy Legionowa.