Tablica poświęcona Andrzejowi Paszkowskiemu (497)

   Ustalanie lokalizacji nie udało się.

   Czy lokalizacja została włączona w urządzeniu? Jeżeli pomimo włączenia lokalizacji i odświeżeniu strony, nadal wyświetla się ten komunikat, proszę o przesłanie za pośrednictwem formularza kontaktowego - numeru miejsca, typu urządzenia mobilnego, nazwy i wersji systemu operacyjnego oraz nazwy i wersji przeglądarki internetowej. Odśwież stronę

   Ustalanie lokalizacji udało się. Będzie jeszcze oceniona odległość uczestnika gry, odpowiadającego na pytania, od Miejsca Pamięci - co wpłynie na ocenę odpowiedzi.

   Uwaga!

   Zgodnie z regulaminem, podane odpowiedzi zostaną zapisane w rankingu jeżeli są udzielone po raz pierwszy lub kiedy od poprzedniej rejestracji upłynęło co najmniej 1 dni

   Pytanie 1. Andrzej Paszkowski został uhonorowany :

   Odpowiedzi:


   Pytanie 2. W domu Andrzeja Paszkowskiego w czasie okupacji odbywało się:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 3. Imię Andrzeja Paszkowskiego zostało nadane rondu ...

   Odpowiedzi:


   Wróć do opisu Wróć do wykazu miejsc