Wyniki testów dodatkowych

      Lp. Miejsce Liczba pytań Liczba rozwiązań Średni wynik
      Czas rozwiązywania [sekundy] Liczba poprawnych odpowiedzi Liczba podpowiedzi
      Łącznie: 0 0,00 0,00 0,00