REGULAMIN KONKURSU „HISTORIA ARMII KRAJOWEJ


Celem konkursu jest upowszechnienie wiedzy o Armii Krajowej i Powstaniu Warszawskim. Jest to jeden z celów działania Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej: "Badanie, utrwalanie i rozpowszechnianie historii, tradycji i dziedzictwa ideowego – Etosu Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego".
W Konkursie wykorzystane będą technologie informatyczne: strony internetowe, sprawdziany testowe, mechanizmy geolokalizacji, kody QR oraz zasady gamifikacji. Połączone zostanie opanowywanie wiedzy udostępnionej w Internecie w formie e-learningu z odwiedzaniem Miejsc Pamięci Armii Krajowej rozlokowanych w Warszawie i okolicach - z wykorzystaniem smartfonów i tabletów.
Konkurs będzie odbywał sie w trzech etapach.

I ETAP

Czas trwania: 15 września - 30 listopada 2019 roku.
 1. Udział w Patriotycznej Grze Komunikacyjnej – zwiedzanie wybranych Miejsc Pamięci AK

  • Złota odznaka : Liczba punktów ≥ 300
  • Srebrna odznaka : 200 < Liczba punktów < 300
  • Brązowa odznaka :100 ≤ Liczba punktów ≤ 200

  Przyznawane punkty

  • rejestracja - 15 punktów
  • poprawna odpowiedź na pytanie przy miejscu - 12 punktów, przez Internet - 3 punkty.
  • wpis do Księgi gości - 50 punktów
  • rekomendacja gry znajomemu - 15 punktów

  Tak więc za rejestrację, wpis do Księgi Gości oraz rekomendację 3 znajomym uzyskuje się 110 punktów.

  Dla uzyskania srebrnej odznaki, warunkującej przejście do II etapu,  brakuje więc 90 punków.  Przy zwiedzaniu przez Internet za poprawne odpowiedzi w jednym miejscu uzyskuje się 9 punktów, tak więc trzeba „odwiedzić” co najmniej 90 : 9 = 10 miejsc, a przy faktycznym 90 : 36 = 2.5, czyli co najmniej 3  miejsca.

 2. Opanowanie wiedzy dot. AK i Powstania Warszawskiego - rozwiązywanie krzyżówek, zadań z lukami i testów

  • Procent  poprawnych odpowiedzi [60;100] - Złota odznaka
  • Procent  poprawnych odpowiedzi [40; 60) - Srebrna odznaka
  • Procent  poprawnych odpowiedzi [20;40) - Brązowa odznaka

  Dla wszystkich tematów dostępne są opisy w ramach Patriotycznej Gry Komunikacyjnej lub innych gier, dostęp do nich poprzez zamieszczone linki.

  Lp Temat Krzy-żówki Luki Testy Razem
  1. Armia Krajowa 25 30 30 85
  2. Szare Szeregi 25 20 20 65
  3. Akcja Burza 10 10 15 35
  4. Dowódcy Armii Krajowej 10 10 10 30
  5. Powstanie Warszawskie 10 10 15 35
  6. Rozpracowanie pocisków V1 i V2 10 5 0 15
  7. Szpital Dzieciątka Jezus 10 5 0 15
  8. Szpital Ujazdowski 10 5 0 15
  9. Zdobycie budynków SGGW 10 5 0 15
  10. Walki o Uniwersytet Warszawski 10 5 0 15
  11. Walki w rejonie Politechniki Warszawskiej 10 5 0 15
  12. Walki o Monopol Tytoniowy 10 5 0 15
  13. Zdobycie budynku PAST 10 5 0 15
  14. Miejsca Pamięci AK 10 5 0 15
  15. Żołnierze Wyklęci 10 5 0 15
  Razem 180 130 90 400
 3. Nagrody

 4. Na podstawie uzyskanych odznak w obu konkurencjach (co najmniej brązowa odznaka) przyznawane będą nagrody zgodnie z poniżej podaną zasadą. Dodatkowym warunkiem przyznania nagrody jest wpisanie się do Księgi gości w  systemie e-nauka.

  Wyniki zbiorcze są na bieżąco publikowane w systemie e-nauka.

  Rozwiązywanie krzyżówek, zadań z lukami I testów

  Patriotyczna Gra Komunikacyjna

  Nagrody

  Złota odznaka

  Złota odznaka

  Puchary

  Srebrna odznaka

  Srebrna odznaka

  Złota odznaka

  Złota odznaka

  Brązowa odznaka

  Książki

  Srebrna odznaka

  Srebrna odznaka

  Brązowa odznaka

  Złota odznaka

  Srebrna odznaka

  Brązowa odznaka

  Dyplomy

  Brązowa odznaka

  Srebrna odznaka

  Brązowa odznaka  Nagrody będą wręczane po zakończeniu III etapu. Osoby nieobecne będą mogły je odebrać w Fundacji Polskiego Państwa Podziemnego - budynek PAST-y ul. Zielna 39 11 piętro w uzgodnionym terminie lub zgłosić prośbę o przesłanie pocztą: sekretariat@fundacja-ppp.pl

II ETAP

Data i miejsce: 14 grudnia 2019 roku godz. 10.00 sala komputerowa, adres zostanie podany później.

Dotyczy uczestników, którym w I etapie przyznano puchar.

Możliwe jest zapewnienie noclegu 20 zakwalifikowanym uczestnikom - w kolejności zgłoszeń na adres: sekretariat@fundacja-ppp.pl

Będzie przeprowadzony w laboratorium komputerowym i obejmował wiedzę w zakresie I etapu sprawdzaną za pomocą zbiorczych sprawdzianów: krzyżówki, zadań z lukami i testu.

Ocenianie.

 • Krzyżówka 15 haseł - max. 25 punktów
 • Zadania z lukami 20 luk - max 50 punktów
 • Test 15 pytań - max. 25 punktów

Punkty przyznawane będą na podstawie % poprawnych odpowiedzi.

III ETAP

Data i miejce: 14 grudnia 2019 roku godz. 12.00 budynek PAST 4 piętro.

Dotyczy 5 uczestników, którzy w II etapie uzyskali największą liczbę punktów.

Będzie przeprowadzony w budynku PAST-y ul. Zielna 39 11 w formie ustnej przed komisją. Będzie obejmował wiedzę w zakresie krzyżówek, zadań z lukami i testów I etapu oraz Miejsc Pamięci Armii Krajowej ujętych w Patriotycznej Grze Komunikacyjnej. Losowane będą trzy pytania:

 1. z tematów 1 - 5
 2. z tematów 6 - 15
 3. z punktu "Bohaterowie Armii Krajowej", w opisie tematu 1

Uczestnikom będą przyznawane nagrody rzeczowe.