INSTRUKCJA

Automatyczne odczytywanie i tłumaczenie

Szczegóły podane w wersji elektronicznej opisu przewodnika

Postępowanie przy pieszym zwiedzaniu cmentarza

 1. Wybrać groby z tabeli Wykaz miejsc.
 2. Zapoznać się z życiorysami wybranych osób klikając nazwisko w tabeli Wykaz miejsc.
 3. Zezwolić na smartfonie lub tablecie na pomiar lokalizacji.
 4. Odwiedzić zaplanowane groby korzystając z mapek lub współrzędnych GPS.

Postępowanie przy wirtualnym zwiedzaniu cementarza

 1. Wybrać groby z tabeli Wykaz miejsc.
 2. Zapoznać się z życiorysami wybranych osób klikając nazwisko w tabeli Wykaz miejsc.
 3. Odwiedzić zaplanowane groby korzystając z w w/w tabeli.

Przy edukacyjnym wykorzystaniu przewodnika w obu trybach

 1. Zapoznać się z Regulaminem klikając pozycję Wstęp w górnym menu.
 2. Zarejestrować udział w zwiedzaniu klikając pozycję Rejestracja w górnym menu.
 3. Odpowiedzieć na pytania testowe dotyczące osób pochowanych w wybranych grobach klikając ikonę w tabeli Wykaz miejsc.
 4. Wpisać się do Księgi gości, wypełnić ankietę dotyczącą gry i powiadomić znajomych klikając pozycję Komunikacja w górnym menu.
 5. Odpowiedzieć na dodatkowe pytania testowe oraz rozwiązać wybrane krzyżówki
 6. Okresowo sprawdzać uzyskane punkty klikając pozycję Ranking w górnym menu.