Wyniki testów dot. miejsc

   Lp. Miejsce Liczba pytań Liczba rozwiązań Średni wynik
   Czas rozwiązywania [sekundy] Liczba poprawnych odpowiedzi Liczba podpowiedzi
   1. Miejsce pamięci (północna część cmentarza) 3 2 359 3,00 0
   2. Zajezdnia Elektrycznych Kolei Dojazdowych Grodzisk 3 2 57 2,50 0
   3. Cmentarz parafialny 3 2 44,5 3,00 0
   4. Tajny magazyn broni AK 3 1 60 3,00 0
   Łącznie: 7 140,14 2,86 0,00