Krzyżówka
z artykułów „Biuletynu Informacyjnego”
nr 12/2020

Obrazek
Okładka Biuletynu

Wersja elektroniczna numeru Biuletynu

Krzyżówka składa się z 15 haseł.

Hasło główne zostanie utworzone automatycznie. Można je będzie przysłać e-mailem do 25 stycznia 2021 r., wraz z podanym do niego komentarzem, wykorzystując wyświetlany formularz. Autorom poprawnych haseł i wyczerpujących komentarzy będą przyznawane nagrody rzeczowe. Tacy autorzy zostaną powiadomieni e-mailem z prośbą o podanie sposobu odbioru nagrody:
  1. w budynku PAST na XI piętrze
  2. przesłanie pocztą – należy wtedy podać adres pocztowy.
Możliwe jest zapamiętanie wyników rozwiązywania krzyżówki, po wcześniejszym zarejestrowanie się na stronie https://graedu.pl/pasta/: -> Rejestracja
Na w/w stronie są dostępne m.in.:


This interactive crossword puzzle requires JavaScript and any recent web browser, including Windows Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, or Apple Safari. If you have disabled web page scripting, please re-enable it and refresh the page. If this web page is saved on your computer, you may need to click the yellow Information Bar at the top or bottom of the page to allow the puzzle to load.
© Marek Cieciura