Wyniki testów dot. miejsc

   Lp. Miejsce Liczba pytań Liczba rozwiązań Średni wynik
   Czas rozwiązywania [sekundy] Liczba poprawnych odpowiedzi Liczba podpowiedzi
   1. Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego 3 1 105 2,00 0
   2. Sobór św. Michała Archanioła 3 1 35 2,00 3
   Łącznie: 2 70,00 2,00 1,50