Wyniki testów dot. miejsc

   Lp. Miejsce Liczba pytań Liczba rozwiązań Średni wynik
   Czas rozwiązywania [sekundy] Liczba poprawnych odpowiedzi Liczba podpowiedzi
   1. Opera Lwowska 3 1 7 1,00 2
   2. Muzeum Narodowe 3 1 9 1,00 2
   3. Pomnik Ofiar Lwowskiego Getta 3 1 5 0,00 0
   Łącznie: 3 7,00 0,67 1,33